Toho rakovnický soud 15. ledna 2008 uznal vinným, že se společně se dvěma spolupachateli dopustil krádeží, porušování domovní svobody a drogových deliktů, a poslal ho na čtyři roky do věznice s ostrahou. Proti verdiktu se jeho obhájkyně ohradila takzvaným blanketním odvoláním (tedy odvoláním bez udání důvodu), které bylo odůvodněno až s odstupem několika měsíců. Odvolací senát krajského soudu je předloni v červnu odmítl pro nesplnění požadovaných náležitostí. Nyní mu Nejvyšší soud ČR přikázal, aby kauzu znovu projednal.

Podstatou projednávané trestné činnosti se přitom vůbec nezabýval. Řešil pouze námitku obhajoby v souvislosti s tím, že si advokátka obžalovaného přestěhovala kancelář. Soud o tom řádně informovala – a ten jí také písemnosti včetně rozsudku posílal na novou adresu. Pouze výzvu k odůvodnění odvolání rakovnická soudkyně odeslala na adresu původního sídla, již několik měsíců neplatnou. Tam také pošta zásilku s doručenkou dodala. Psaní bylo předáno tomu, kdo se na místě nacházel, a pošťáci si pomohli poznámkou „oprávněný příjemce“. „Vztah osoby, která zásilku převzala, k adresátovi je zcela neidentifikova­telný,“ zhodnotila toto počínání brněnská soudkyně Věra Kůrková.

Rakovnický soud tak podle jejích slov nesplnil zákonem uloženou povinnost upozornit obhájkyni na to, co má doplnit. Nejvyšší soud zároveň zdůraznil, že v pořádku nebyl ani obsah zaslané výzvy. „Zcela nevyhovuje,“ konstatovala předsedkyně dovolacího senátu Kůrková. „Z obsahu nejenže není zřejmé, jaké vady soud prvního stupně v podaném odvolání spatřoval, ale neobsahuje ani určení počátku lhůty, která byla vymezena k odstranění vad podání,“ vysvětlila.