Pro zajímavost přinášíme ještě další alarmující čísla vyplývající z celoroční statistiky dopravních policistů za rok 2010.

Přestupky

Rychlá jízda a nedodržování rychlosti v obci je jedno z velmi nebezpečných chování řidičů na silnici. Při běžné silniční kontrole odhalili dopravní hlídky šest set třicet čtyři hříšníků. Za to uložili sedm set padesát tisíc pět set korun pokuty. Hned po nedodržení rychlosti řidiči nejvíce nepoužívají bezpečnostní pásy.

Třetí věc, při které se nejvíce hřeší, je špatný technický stav vozidel. Policisté přišli na čtyři sta dvě vozidla ve špatném technickém stavu. Za to udělili pokuty ve výši sto čtyřicet dva tisíce korun. Ze všech kontrolovaných řidičů, kteří se dopustili dopravních přestupků, byli pouze čtyři motocyklisté.

Alkohol

Velmi znepokojující skutečností je nárůst případů jízdy pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek. Policisté při běžné dopravní kontrole zastavili sto dva řidičů, u nichž dechová zkouška potvrdila přítomnost alkoholu.

Z tohoto počtu byli dva cizinci. Když se k tomu ještě připočítá pětadvacet viníků dopravní nehody, co bourali pod vlivem alkoholu, vychází dost vysoké číslo.

Sedm řidičů požilo před jízdou jiné návykové látky. Nárůst tohoto nešvaru potvrdil i vedoucí Dopravního inspektorátu v Rakovníku Ladislav Heller: „Řidiči požívají amfetamin a hlavně hodně kouří marihuanu. To berou jako běžnou věc a vůbec si neuvědomují, jak hodně to ovlivňuje jejich reakce.“

Téměř každý týden hlídka řeší jízdu pod vlivem drog. Za leden měli pět případů, za únor čtyři. Alkohol vede i v počtu zadržených řidičských průkazů, bylo jich celkem čtyřicet pět, za návykové látky sedm.

Zajímavý je i pohled na dobu, kdy řidiči nejvíce holdují alkoholu. V průběhu týdne vede jednoznačně sobota, v ten den zjistili policisté osm podnapilých řidičů.

Hned za sobotou se umístil pátek a neděle s pěti hříšníky. Nejvíce opilců jezdí mezi dvacátou a dvaadvacátou hodinou.

Cyklisté

Nejenom řidiči se však dopouštějí dopravních přestupků v silničním provozu. Dalšími hříšníky jsou cyklisté s devíti a chodci se šesti dopravními přestupky. Ti si často neuvědomují, že i oni jsou účastníky silničního provozu a jejich jednání je často velmi nebezpečné.

Cyklisté nejvíce jezdí v protisměru nebo po chodníku. Po tmě riskují život na neosvětlených kolech. Chodci přecházejí na červenou nebo mimo vyznačené přechody.

Jedno z takových kritických míst je v Rakovníku v ulici Na sekyře před městským úřadem. „Tady dříve býval vyznačený přechod pro chodce, nyní je zrušený. Lidé tu ze zvyku přecházejí stále. Přitom je ulice poměrně široká a je nebezpečné přecházet mezi zaparkovanými auty,“ vysvětlil Heller.

Za loňský rok při běžné silniční kontrole dopravní policisté odhalili dva tisíce šest set devadesát dva přestupků.

Vybrali na pokutách jeden milion dvě stě padesát osm tisíc šest set korun. K dalšímu řešení předali devět set čtyřicet přestupků. To je například vyfocení radarem při rychlé jízdě. Zbytek vyřešili na místě.

Pro zajímavost – policisté měřili rychlost radarem sto sedmdesát pět hodin a zjistili tisíc osmnáct dopravních přestupků.