Na jmenovaného vydal okresní soud v Benešově příkaz k zatčení, neboť byl pravomocně odsouzen k obecně prospěšným pracím za krádeže. Do současné doby však uložený trest nevykonal. V místě svého bydliště se hledaný nezdržuje a místo jeho současného pobytu není orgánům činným v trestním řízení známo. Je nepochybně, že se skrývá, aby se tím vyhnul trestnímu stíhání. Nemá stálé přístřeší a využívá příležitostné práce a ubytování.

Muž je střední postavy, 170 - 175 cm vysoký, má hnědé oči, krátké prošedivělé vlasy s kouty a šedé vousy.Zdroj: Policie ČR

Je střední postavy, 170 - 175 cm vysoký, má hnědé oči, krátké prošedivělé vlasy s kouty a šedé vousy.