Mluvčí rakovnické policie Michaela Richterová popsala: „Důvodem je, že opakovaně řídil i přes zákaz řízení motorových vozidel." Klec spadla v obci Hořesedly, kde se policisté snažili zastavit projíždějící osobní vozidlo Renault Laguna.„Řidič ale jejich pokyn nerespektoval. Hlídku objel a pokračoval v jízdě směrem na Karlovy Vary," nastínila Michaela Richterová. Muži zákona samozřejmě ujíždějící renault pronásledovali, a to až do obce Kolešovice, kde mladík zastavil na silnici vedoucí od Kolešovic do Heřmanova.

Pětadvacetiletý řidič z Kladenska předložil policistům ke kontrole pouze občanský průkaz a technický průkaz a přiznal, že řidičský průkaz nevlastní z důvodu zákazu řízení. Následná lustrace potvrdila, že má vysloven zákaz od května 2014 do října 2016 a následně pokračující zákaz řízení od letošního října do dubna 2018. „Vzhledem k tomu, že řidič usedl za volant opakovaně, přestože měl vysloven zákaz řízení motorových vozidel, policisté mu vozidlo zabavili," vysvětlila Michaela Richterová.

Navíc je podezřelý ze spáchání přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, za což mu v případě odsouzení hrozí trest odnětí svobody až na dva roky.

V krátkosti:Policie zabavuje vozidla na základě § 78 a § 79 trestního řádu

§ 78 Povinnost k vydání věci
(1) Kdo má u sebe věc důležitou pro trestní řízení, je povinen ji na vyzvání předložit soudu, státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu; je-li ji nutno pro účely trestního řízení zajistit, je povinen věc na vyzvání těmto orgánům vydat. Při vyzvání je třeba ho upozornit na to, že nevyhoví-li výzvě, může mu být věc odňata, jakož i na jiné následky nevyhovění (§ 66).
§ 79 Odnětí věci
(1) Nebude-li věc důležitá pro trestní řízení na vyzvání vydána tím, kdo ji má u sebe, může mu být na příkaz předsedy senátu a v přípravném řízení na příkaz státního zástupce nebo policejního orgánu odňata. Policejní orgán potřebuje k vydání takového příkazu předchozí souhlas státního zástupce.
Příkaz může být policejním orgánem vydán jen tehdy, jestliže nelze předchozího souhlasu dosáhnout a věc nesnese odkladu.
(4) K odnětí věci se podle možnosti přibere osoba, která není na věci zúčastněna.
(5) Protokol o vydání a odnětí věci musí obsahovat též dostatečně přesný popis vydané nebo odňaté věci, který by umožnil určit její totožnost.
(6) Osobě, která věc vydala nebo jíž byla věc odňata, vydá orgán, který úkon provedl, ihned písemné potvrzení o převzetí věci nebo opis protokolu.