Bezmála dvacet let se táhnou pře kolem rakovnické sokolovny mezi městem a Tělocvičnou jednotou Sokol Rakovník. Nyní, jak se zdá, je již všemu konec a sokolové mohou být spokojeni.

Rozsudkem Ústavního soudu v Brně bylo rakovnickým sokolům přiznáno právo bezplatného užívání všech prostor sokolovny. „Pro nás to znamená dokončení boje, který nás stál spoustu času i nervů,“ zdůraznil starosta rakovnického sokola Ladislav Štros.

Již před lety bylo rozsudkem Vrchního soudu v Praze rakovnickým sokolům toto právo přiznáno, a to v plném rozsahu. „Proti tomu se město dovolávalo k ústavnímu soudu pro porušení zákona a ústavní soud stížnost v těchto dnech zamítl jako neopodstatněnou,“ dovysvětlil Ladislav Štros s tím, sokolovna je rozhodnutím soudu Města Rakovníka, ale sokol dle smlouvy z roku 1913 má v trvalé bezplatné užívání celých jejích prostor. „Všichni rakovničtí sokolové jsou s rozsudkem pochopitelně spokojeni,“ dodal Ladislav Štros.

Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.