Je rozhodnuto. Budova bývalé školy ve Skryjích, patří dle rozsudku Okresního soudu v Rakovníku, státu.

Připomínáme, že skryjská škola měla v katastru nemovitostí zapsané hned tři vlastníky: Obec Skryje, Magistrát hlavního města Prahy a Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Ve věci se vedou nezávisle dva soudní spory.

V pátek vyhlásila soudkyně Zdeňka Braunová rozsudek jednoho z těchto sporů, který se u rakovnického soudu vedl především o budovu školy.

Dobrou zprávou pro obec jistě je, že nároky, které si na budovu dělal pražský magistrát byly zamítnuty. Bohužel stejně tak byly zamítnuty i nároky Obce Skryje.

Soudkyně Zdeňka Braunová dala nakonec za pravdu státu a svěřila budovu do opatrování Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

V soudní síni byl kromě novinářů a soudkyně přítomen jen místostarosta Obce Skryje Josef Jedlička, který pochopitelně sám o sobě neví, zda se Skryje budou proti rozsudku odvolávat. Pouze konstatoval: “Myslím, že se podobný rozsudek dal čekat. Když se podobným způsobem rozhodlo v Rakovníku ve sporu o pozemcích u školy. Jsme, ale rádi, že byla zamítnuta žaloba magistrátu, který o vlastnictví školy velice usiloval.“

Josef Jedlička dále řekl, že mají alespoň jako obec naději, že kdyby měl školu stát, tak jej může obec žádat o převod vlastnictví budovy na sebe. „Ale zatím lze těžko předjímat věcí příštích. Celou záležitost musí projednat zastupitelstvo obce,“ zdůraznil Josef Jedlička.

Ve čtvrtek minulého týdne popsal právník obce Jan Tryznal, o jaký majetek byl ve Skryjích vlastně spor veden: „Jedná se o ucelený areál takzvané Školy v přírodě ve Skryjích. Kromě hlavní budovy jsou tam přístavky, které poskytují škole technické zázemí. Dále je tam bazén, hřiště, vodovodní a kanalizační přípojky a pak vlastní, poměrně velký pozemek se zahradou a s řadou parcel. Hodnota toho všeho je asi dosti veliká.“