Více se dočtete
v tištěném vydání Rakovnického deníku
v sobotu 3. dubna 2010.