Dlouhých dvacet měsíců měla být psychicky a fyzicky týrána svým životním partnerem žena z malé vesničky na Rakovnicku. V pondělí tohoto týdne její boj o přežití konečně skončil.

Agresor měl ženu tlouci i před jejich zhruba ročním synkem. Snažil se omezovat její kontakty s okolním světem.

Rány pěstí, škrcení, vyhrožování zabitím s nožem v ruce… to byla realita otřesného života naší oběti domácího násilí na Rakovnicku.

Mluvčí rakovnické policie René Černý vysvětlil: „S ohledem na citlivost případu nebudu uvádět bližší podrobnosti k osobám, kterých se týká.“

Policisté přivolaní na místo řádění vyděšenou ženou, po zjištění všech okolností a také již dřívějších událostí v rodině, vyhodnotili, že násilníkovo jednání má znaky domácího násilí.

„Vykázali proto toho člověka z obydlí a jeho bezprostředního okolí. S ohledem na to, že žena učinila na dotyčného muže trestní oznámení byl umístěn do policejní cely. Byly zahájeny úkony trestního řízení. Muži bylo sděleno obvinění ze spáchání zločinu týrání osoby žijící s ním ve společném obydlí,“ konstatoval policista René Černý.

Ještě dodejme, že významnou možností pro oběti domácího násilí, které chtějí řešit svou situaci, je možnost domáhat se ochrany cestou občanskoprávního řízení u soudu.

Možnost

Oběť domácího násilí může podat návrh soudu, aby vydal předběžné opatření.

Soud o tomto návrhu rozhodne do 48 hodin a může násilné osobě uložit zejména, aby dočasně opustila byt nebo dům společně obývaný s ohroženou osobou, jakož i jeho bezprostřední okolí, nebo do něj nevstupovala a aby se zdržela setkávání s ohroženou osobou a navazování kontaktů s ní.

Toto předběžné opatření soudu trvá jeden měsíc od jeho vykonatelnosti. Takový návrh může ohrožená osoba podat, aniž by mu předcházelo vykázání, které provedla policie.

Může jej však podat i v době, kdy platí vykázání provedené policií (v tomto případě se desetidenní lhůta platnosti prodlouží do doby, než civilní soud rozhodne o předběžném opatření).