Kdo někdy studoval vysokou školu, ví, že práce na seminárkách, popřípadě na bakalářské, doktorandské či habilitační práci, je otravná a k „ozdrojování“ musí člověk absolvovat nespočet návštěv knihoven, archivů či toulek po republice. Doba se však mění a hodiny pátrání může zkrátit umělá inteligence, popřípadě najaté agentury.

I proto některé vysoké školy mění u závěrečných prací zaběhnuté návyky. Například v tvorbě klasické bakalářské práce.

Studenti Vysoké školy ekonomické v Praze, kteří příští rok nastoupí na Fakultu podnikohospodářskou, už nebudou muset psát bakalářskou práci:

V Česku je nyní 58 vysokých škol. Jako první zrušila psaní „bakalářky“ Vysoká škola ekonomická (VŠE) v Praze. Důvod? „Při dobře zvládnutých dotazech dokáže umělá inteligence podstatnou část bakalářské práce napsat. A jelikož je velmi obtížné, vlastně až nereálné tuto skutečnost odhalit, je na místě nahradit bakalářské práce projekty, kde je více zřejmé, že se jedná o vlastní práci studenta,” uvedl děkan Fakulty podnikohospodářské Jiří Hnilica.

Studentům hrozí i vyloučení

Další školy o tomto kroku uvažují, popřípadě kvůli AI mění své směrnice.

„Ačkoliv využití umělé inteligence při psaní závěrečných prací není právně zakázáno, doporučuje se spíše využívat její potenciál pro sběr dat a informací. Tyto informace by měl autor/autorka poté samostatně ověřit, kreativně je zpracovat a popsat svými vlastními slovy. Pokud by se umělá inteligence používala k přímému psaní textu práce či jeho částí bez řádné citace, může být takové jednání považováno za plagiátorství. Toto porušení akademické integrity může mít i za následek neobhájení práce a v extrémních případech dokonce vyloučení ze studia,“ informoval mluvčí Univerzity Hradec Králové Jakub Novák.

Dodal, že univerzita se v tomto ohledu snaží edukovat nejen studující, ale i vyučující a od ledna budou navíc speciální kurzy nabízeny i široké veřejnosti a dalším (nejen) vzdělávacím institucím regionu.

Jak vysokoškolský pedagog odhalil plagiát diplomové práce:

| Video: Youtube

Jinou cestou se vydala Technická univerzita (TUL) v Liberci.

„Akceptujeme a podporujeme využívání nástrojů umělé inteligence při výuce, psaní vysokoškolských kvalifikačních prací a tvůrčí práci. Je ovšem potřeba nastavit pravidla, aby studium bylo pro všechny stále férové. V nové směrnici jsme proto jasně stanovili, že za výslednou práci, především za její správnost, odpovídá vždy autor, a vymezili jsme důležitou zásadu: je nutné použití AI vždy v práci uvést,“ uvedl prorektor pro informatiku TUL Pavel Satrapa.

Změny, ke které přistoupila VŠE v Praze, se však v studenti v Liberci nedočkají. „O tom, jak moc se mění a ještě změní akademické prostředí pod vlivem AI, a tedy i o možnosti zrušit bakalářské práce, vedení naší školy diskutuje. Jsou to pro vysoké školy aktuální otázky. Zatím zůstáváme u směrnice, která pravidla používání AI upravuje, a vyčkáme, jaké další impulsy to přinese. Nemohu tedy podobný krok, jaký učinili na jedné z fakult VŠE, do budoucna vyloučit, ale zatím do toho nejdeme,“ přiblížil Satrapa.

Umělá inteligence umí za studenta napsat seminární práci podle zadání, dokonce tak, aby odpovídala zkušenostem a znalostem konkrétního žáka:

Možné změny v práci na klasických bakalářkách a dalších výstupech studentů vysokých škol však připouští Česká konference rektorů. „Debata se již vede a jistě bude vést nejen uvnitř našich vysokých škol a mezi nimi, ale také s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a s Národním akreditačním úřadem pro vysoké školství. Máme pracovní skupinu, která se věnuje otázkám spojeným se vzdělávací činností a ta se mimo jiné tomuto tématu bude aktivně věnovat,“ informovala tajemnice České konference rektorů Marie Fojtíková.

Je to tvůrčí práce

Na vyjádření odborníků čekají i na Masarykově univerzitě v Brně. „Písemná závěrečná práce na vysoké škole určitě není nějakým přežitkem, i když se občas takový názor vyskytne. Závěrečné práce ve formě textů stále mají svůj význam, a to zejména u diplomových prací magisterských studijních programů, které ze zákona připravují absolventy k tvůrčí vědecké práci,“ uvedl za univerzitu její mluvčí Radim Sajbot.

Mnozí herci se začali proti zneužití svých fotografií či nahrávek umělou inteligencí bránit právní cestou:

Dodal však, že ze zákona nevyplývá, že by závěrečné práce musely nezbytně mít písemnou podobu, přestože ta v současné době na většině českých vysokých škol stále převažuje.

V souvislosti s rozšířením a snadnou dostupností nástrojů umělé inteligence či velkých jazykových modelů se i na půdě univerzity diskutuje o možnosti nahrazení písemných závěrečných prací jinými formami jako například komplexnějším projektem. „Na některých programech bakalářského stupně studia již taková forma závěrečné práce existuje, například na naší Právnické fakultě,“ doplnil Sajbot.