Jak dodržovat hygienu?

Co je koronavirus.Odborníci se shodují, že by lidé především měli dodržovat základní hygienická pravidla. Tedy důkladně si mýt ruce, v ideálním případě používat i alkoholovou dezinfekci. Na veřejnosti nosit roušky nebo respirátory. Doma při kašlání a kýchání si krýt ústa rukávem (loketní jamkou), nikoli dlaní. Doporučuje se také omezit fyzický kontakt jako je podání ruky, případně si ihned poté umýt ruce. Rozhodně není vhodné sahat si do očí a na ústa.

I když bylo již několikrát publikováno, že tento typ koronaviru může přežít řádově dny, na předmětech s hladkým a suchým povrchem vydrží jen několik hodin.

„Například na madlech v dopravních prostředcích, kde je vlhčí prostředí, ale může virus přežívat o něco déle,“ upozornil epidemiolog a náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula. Lidé se tak mohou nakazit i v hromadné dopravě. „Je proto nutné, aby si lidé myli ruce a používali různé alkoholové dezinfekce,“ potvrzuje Prymula.

Většina dopravních podniků v ČR navíc ve zvýšené míře začala dezinfikovat vozidla, jízdenky se přestaly prodávat u řidičů a cestující se k řidičům nesmí přiblížit na kratší než dvoumetovou vzdálenost.

Jak snížit riziko nákazy koronaviru.

Informace

Celostátně jsou k dispozici dvě telefonní linky 724 810 106 a 725 191 367. Na webových stránkách www.mzcr.cz jsou pak i čísla mobilů na krajské hygieny. Volat lze i na zřízenou informační linku ke koronaviru 1212.

Pokud zavoláte 1212 a zvolíte volbu 5, přepojí vás na linku první psychické pomoci.

Lidé, kteří mají příznaky (popsány jsou níže) nemoci, musí telefonicky, e-mailem či jiným neosobním kontaktem vše oznámit svému lékaři nebo na linky 724 810 106 a 725 191 367, popřípadě na zavolat na příslušnou krajskou hygienickou stanici.

Šíření koronaviru může být považováno za trestný čin. A za porušení nařízené dvoutýdenní karantény (například po návratu ze zahraničních rizikových oblastí) hrozí pokuta až tři miliony korun.

Je bezpečná voda?

Podle Národního referenčního centra pro pitnou vodu, je u nás voda bezpečná. Viry jsou totiž citlivé na to, když procházejí UV zářením a dezinfekcí. Ukázalo se to už při epidemii SARS a ptačí chřipce. Voda u nás prochází třemi stupni čištění: koagulací, filtrací a dezinfekcí.

Jak se proti nákaze COVID-19 preventivně chránit?

Důležité je postupovat jako při klasickém respiračním onemocnění a jako v chřipkovém období:
* nosit roušku nebo respirátor
* vyhýbat se těm, kdo jsou zjevně nemocní
* dodržovat základní hygienická pravidla
* používat například i dezinfekci, pokud jsme v kontaktu s lidmi, kteří akutními respiračními potížemi trpí
* nezdržovat se v místech s vyšším počtem lidí
* jedinci, kteří trpí respiračním onemocněním by měli dodržovat pravidla respirační hygieny – tj. doma při kýchání a kašlání řádně užívat, nejlépe jednorázové kapesníky, při kašlání a kýchání si zakrývat ústa paží/rukávem, nikoliv rukou! (kapénky se pak mohou přenést dál). Mimo domov musejí používat roušku nebo respirátor.
* samozřejmě i zdravotníci sami by se měli chránit, jelikož jsou to právě oni, kteří přicházejí s pacienty nejvíce do styku

Zdroj: Ministetstvo zdravotnictví České republiky

Co dělat při příznacích? A jaké jsou?

Mezi symptomy onemocnění patří suchý kašel, dušnost, únava a neustupující horečka. Provázet ji může také bolest kloubů a svalů. Zvláštní případy mohou vést k zápalu plic, selhání ledvin a smrti. Koronavirus se pak přenáší z člověka na člověka po úzkém kontaktu. Jak upozornilo ministerstvo zdravotnictví, jde o takzvanou kapénkovou infekci, která se přenáší vzduchem. Inkubační doba je dva až 14 dní.

Pokud na sobě člověk pozoruje příznaky koronaviru, neměl by se osobně vypravit k lékaři a riskovat tak nakažení dalších osob. Naopak by měl kontaktovat svého registrujícího lékaře nebo lékařskou pohotovost, případně i krajskou hygienickou stanici. Zde získá pokyny k dalšímu postupu. 

Co mohu udělat, abych zamezil nákaze a šíření viru?

Není důvod k panice

Ačkoli se nákaza v České republice šíří, podle odborníků není důvod k panice. Hlavní je neshromažďovat se ve skupinách. Zbytečné je také nakupovat zásoby trvanlivých potravin na delší dobu. Obchodní řetězce opakovaně informovaly, že narušení zásobování nehrozí.

Pomohou roušky?

Pozor na nepravdivé informace o koronaviru:

Koronavirus v Česku