Historie školy ovšem sahá až do konce 19. století, kdy byla postavena školní budova poblíž silnice vedoucí na Slaný. Děti prvního ročníku se učí v budově zámku a jejich třídní učitelkou je Pavlína Bílková. Děti už mají za sebou zpívání u vánočního stromečku, předvánoční tvoření a také školní besídku.

„Leden nebývá na akce tak bohatý jako třeba prosinec, takže akorát jezdíme bruslit. V matematice se teď učíme sčítat a odčítat do sedmi a do osmi. V češtině se učíme podle klasické analyticko-syntetické metody, takže se postupně učíme písmenka, která skládáme ve slabiky, slabiky dále ve slova a slova v jednoduché věty. Na jaře nás pak čeká Den země, kdy uklidíme okolí školy. Určitě pojedeme také na výlet,“ přibližuje Pavlína Bílková, která má ve třídě 22 žáků, z nichž se jeden chlapeček učí za pomoci asistentky. „Je ale moc šikovný a potřebuje jen malou dopomoc. Kluci ve třídě převažují a jsou velmi živí, celá třída je celkově velmi živá,“ usmívá se třídní učitelka prvního ročníku.

Děti navštěvují několik zájmových kroužků jako zpěv, keramiku, zumbu, indiánskou stezku, tedy kroužek, zaměřený na přírodu. 

První ročník ZŠ a MŠ Bez hranic Mšec vede třídní učitelka Pavlína Bílková.Zdroj: Deník / Josef Rod

První ročník ZŠ a MŠ Bez hranic Mšec vede třídní učitelka Pavlína Bílková. Foto: Deník / Josef Rod

První ročník ZŠ a MŠ Bez hranic Mšec.Zdroj: Deník / Josef Rod

První ročník ZŠ a MŠ Bez hranic Mšec.Zdroj: Deník / Josef Rod

První ročník ZŠ a MŠ Bez hranic Mšec.Zdroj: Deník / Josef Rod

První ročník ZŠ a MŠ Bez hranic Mšec.Zdroj: Deník / Josef Rod

První ročník ZŠ a MŠ Bez hranic Mšec.Zdroj: Deník / Josef Rod

První ročník ZŠ a MŠ Bez hranic Mšec.Zdroj: Deník / Josef Rod

První ročník ZŠ a MŠ Bez hranic Mšec.Zdroj: Deník / Josef Rod

První ročník ZŠ a MŠ Bez hranic Mšec.Zdroj: Deník / Josef Rod

První ročník ZŠ a MŠ Bez hranic Mšec.Zdroj: Deník / Josef Rod

První ročník ZŠ a MŠ Bez hranic Mšec.Zdroj: Deník / Josef Rod

První ročník ZŠ a MŠ Bez hranic Mšec.Zdroj: Deník / Josef Rod

První ročník ZŠ a MŠ Bez hranic Mšec.Zdroj: Deník / Josef Rod

První ročník ZŠ a MŠ Bez hranic Mšec.Zdroj: Deník / Josef Rod

První ročník ZŠ a MŠ Bez hranic Mšec.Zdroj: Deník / Josef Rod


V tištěném vydání Rakovnického deníku ve středu 22. ledna představíme děti ze ZŠ Pavlíkov.