„Už se s tím muselo něco dělat, neboť Středočeský kraj se v rámci krajů umístil na třetím místě od konce. Sloučením se zvýší kvalita například v tom smyslu, že každá škola navzájem může využívat ty věci, které tam má lepší. To znamená, že někde mají lepší laboratoře, vybavení dílen atd. Naopak třeba truhláři mohou něco dělat pro tu druhou školu. Takže ta kooperativa je samozřejmě důležitá. A když je škola, která má tři zedníky a dva klempíře a k tomu musíte zabezpečit servis učitelů mistrů, čerpá to navíc zbytečně peníze ve školství, kterých je sice dostatek, akorát jsou neefektivně využívány,“ poukázal Štíbr.

V Rakovníku dojde v příštím roce dojde k dalšímu sloučení, a to Masarykovy obchodní akademie a Střední zemědělské školy. Jak informoval Štíbr, vzhledem k tomu školy mají rozdílné účetnictví a jedna z nich je plátcem daně z přidané hodnoty a druhá nikoliv, aby vše bylo administrativně doladěno, dojde ke sloučení právě až od září roku 2025. „Hodně tomu nahrála situace, že byl odvolán ředitel zemědělský školy Ivan Kup a ředitel ekonomiky Emanuel Vambera se nebránil tomu, že by byl schopen zastřešit obě dvě školy,“ uvedl Štíbr, který sloučení nebere jako zánik škol. „Když se mě někdo zeptal, zda mi nevadí, že tady zaniknou dvě školy, argumentuji tím, že školy tady zůstanou v té podobě, jaké jsou. To znamená žádná škola nebude prázdná, zůstanou zachovaný učební obory, dokud se to nějakým způsobem efektivně třeba nebudou upravovat. Ale teď nabídka pro děti a pro rodiče zůstává naprosto stejná, akorát v rámci ředitelství bude jeden společný účetní, který bude vypisovat výkazy, v rámci nepedagogických pracovníků se jen udělá přesun nějakých uklízeček, možná bude jídelna na Integrované střední škole fungovat i pro průmyslovku,“ uvažuje rakovnický starosta.

Veřejná debata k plánovanému sloučení Integrované střední školy a Střední průmyslové školy Rakovník. | Video: Deník/Josef Rod

Podle Štíbra je přínosem i fakt, že ředitel Jan Jirátko, který bude pověřen vedením sloučených škol průmyslovky i ISŠ, je člověk, který dokázal průmyslovku v posledních deseti letech pozvednout. „Dostal ji opravdu na špičkovou úroveň v rámci průmyslových škol, a to nejen ve Středočeském kraji. Takže dá se očekávat, že i v tom případě bude velký přínos, a vnese to takový ten svěží vítr, jak říkali klasici, do fungování sloučené školy,“ pronesl starosta.

Ten tedy spatřuje největší změnu pouze ve sloučení ředitelství jako takovém. „Ředitel bude mít teď daleko větší možnosti v rámci finančního příspěvku a v rámci nějakých grantů pro jednotlivé školy, bude to řídit již jen jeden subjekt. A pak je jen taková spíše optická změna, že bude delší název školy. Bude se to jmenovat Průmyslová škola a Integrovaná škola,“ dále uvedl Štíbr a připomněl, že jak zemědělka tak ISŠ budou mít své zástupce. „Budou to takoví malí ředitelé, takže v tom opravdu nevidím problém,“ doplnil.

Veřejná debata k plánovanému sloučení Integrované střední školy a Střední průmyslové školy Rakovník. | Video: Deník/Josef Rod

Rakovnický starosta v neposlední řadě poukázal na duplicitu a tripartitu nabízených oborů. „V rámci kraje i republiky nabízíme ty samé obory, který jsou málo naplněné a k čemu to je. Třeba sloučení integrované školy v Kladně se Středokluky přineslo určité pozdvižení a najednou si to sedlo. Pan ředitel byl schopný, zastával se za to, aby se to udělalo hlavně rychle, protože čím déle se to jako protahuje, tím je to složitější. Podle mě by se tedy v rámci Středočeského kraje měl udělat takový systém, aby nebyla jedna průmyslovka tady a hned vedle druhá, která by ji nahrazovala,“ dodal Štíbr s tím, že kraj bude ve slučování pokračovat.