"Pro všechny jsem připravila výstavu výrobků, které jsme v rámci dětských i dospělých kurzů tvořili od ledna do června 2019. Pro ty, kteří se přišli podívat poslední červnový čtvrtek, bylo přichystáno oblíbené Diskotančení s Honzou Ladrou, samozřejmostí bylo rozmanité občerstvení, překvapení a dárečky, balónky, prostě barevné a veselé odpoledne," prozradila před otevřením výstavy v historické části Domu osvěty duše celého agátkového dění Martina Němcová.

S otevřením dveří si výstavu rozmanitých výtvorů dětské i dospělé šikovnosti a fantazie prohlédly více než tři stovky návštěvníků, kteří se pak další dvě hodiny bavili v sále Domu osvěty s Honzou Ladrou a jeho přáteli, písničkami, soutěžemi i společným tancováním dětí s rodiči. A když se pak na závěr na všechny snesla sprška pestrobarevných balónků, odcházeli všichni spokojeni a plní zážitků.

"Moc hezky jsme si to dnes všichni užili i včetně dalších návštěvníků, kteří do Agátky nechodí, ale těšit se společně na prázdniny přišli taky. I přes velké horko my všichni dokázali, že to má smysl, jsou skvělí a já si toho moc vážím a už se těším na všechny v Agátce příští už pátý rok našeho tvoření," svěřila se se svými pocity Martina Němcová a o jejích slovech svědčí i zápisy v kronice Agátky - máme tě, Martino, rádi, moc se nám tu líbilo.