Založení inicioval spolek KlepeTo, který vznikl v roce 2017, kdy se několik maminek navštěvující mateřské centrum Paleček nadchlo pro alternativní způsob vzdělání. Spolek hledal vhodné prostory, avšak chyběly finance a do iniciativy následně zasáhl i Covid 19. „Už se uvažovalo o tom, že spolek rozpustím, děti vyrostly a rozutekly se do klasických škol. Poté jsem se ale náhodně potkala s dalšími aktivními maminky a vznikl nápad na vznik alternativní třídy v Kněževsi, kam několik dětí z Rakovníka dojíždí. Je zde velmi vstřícná, schopná a odvážná ředitelka, která se pro iniciativu nadchla,“ popsala okolnosti, které vedly ke spolupráci spolku a kněževeské školy jeho předsedkyně Alena Thorovská.

Vystoupení dětí v kněževeské sokolovně.
Video, foto: Kněževeští si užili oslavy výročí školy a sokolovny

Během jednoho roku se dal dohromady projekt a vše směřovalo k otevření nové třídy v prostorách, kde bývalo muzeum krojů, které ovšem již nefunguje. „Byly to původně prostory prvního stupně devítiletky. Poté jsme se přestěhovali do ostatních částí školy, neboť již léta máme pouze první stupeň. V poslední době se ovšem počet žáků opět zvyšuje, a tak obnovujeme prostory, které škola vždy využívala pro první stupeň,“ vysvětlila ředitelka školy Dana Vondrušková, která si vznik Montessori třídy velmi pochvaluje. „Způsob výuky se mi líbí, i my využíváme v naší malotřídní škole alternativní způsob a zároveň děti připravujeme na přechod do velkých městských škol. Všechny akce školy děláme společně, v družině jsou děti dohromady, jsou zvyklé na skupinové práce, vzájemné hodnocení, máme stejný model smíšeného vyučování. Toto je jen další krůček k trochu jiným formám výuky,“ konstatovala ředitelka.

15 žáků v jedné třídě

Prozatím bude otevřena jedna třída, která má kapacitu 15 žáků, přihlášeno je zatím 11 dětí. Pro smíšenou třídu od prvního do pátého ročníku bude k dispozici jedna učitelka s asistentkou. Fungovat budou ve dvou místnostech, a to v relaxační a vědecké učebně. Do budoucna se plánuje otevřít ještě jedna třída, čímž by byly děti věkově rozděleny na 1. až 3. třídy a 4. a 5., případně i 6. třídu.

Běhací diktát si vyzkoušeli žáci 5. a 6. ročníku v hodině českého jazyka.
Sport v hodině češtiny? Žáci Základní školy Slabce si vyzkoušeli běhací diktát

Jedním z rozdílů oproti klasické škole je výuka v blocích. Jak upozornila učitelka Petra Šuláková, která dříve působila na lánské škole, Montessori výuka, ač se to na první pohled nemusí zdát, má mnohem více pravidel než klasická výuka. „Mám zkušenosti s oběma typy vyučování. Rozhodně to není tak, že by se tu děti válely po kobercích. Je to hodně o sebeřízení. Cokoliv se stane, výuka se stopne a řeší se nějaký problém. Děti mají své pracovní prostory, kam mohou ale nemusí přizvat další kamarády. Učí se s nimi komunikovat a zároveň bránit své hranice. Ostatní mají prostor respektovat, pěstujeme v dětech ohleduplnost, neustále pracujeme s klimatem třídy. Máme sezení v kruzích, kdy si každý řekne, co se mu líbilo, co naopak ne a na čem by chtělo druhý den pracovat,“ přiblížila Šuláková, která má vedle klasického vzdělání i Montessori kurz.

Vycházky do přírody

Děti v tomto alternativním typu vzdělávání hodně chodí na různé výpravy do přírody na dějepisně, přírodopisné či dějepisné vycházky. „V Montessori výuce se dělají individuální plány dětem na míru. S průvodcem si řeknou, co chtějí dělat, v čem se posunout a průvodce hlídá hladinu, aby dítě v některých vědách výrazně nezaostávalo a zároveň se rozvíjelo v tom, co ho baví. Dá mu první impuls, naťukne jej a dítě už se rozvíjí samo a je zároveň více samostatné. Učí se o vzniku vesmíru, života na zemi, vývoji člověka, číslech a písmu a každý rok se na to nabalují další věci. To je rozdíl oproti klasické škole, kdy se učí jeden rok například o Egyptě a druhý rok se k němu již nevrátí. Nemáme problém třeba i s tím, že se prvňák chce učit základům chemie,“ popsala učitelka.

Základní škola J. A. Komenského v Novém Strašecí, 1. září 2022.
Boom dětí v Novém Strašecí. Kapacity školy i školky přestávají stačit

Ta má zkušenosti s tím, že děti navštěvující Montessori školy, jsou samostatnější a další studium na státních klasických školách většinou zvládají bez problémů. „Děti nechápou, že se na ostatních školách neučí proto, že je to baví, ale pro známky. V Montessori se známkami nehodnotí, děti samy sebe vidí, kde by se viděly nejlépe, hledají svůj obor, své možnosti. Kdo ví, že není studijní typ, půjde na řemeslníka, protože to tak chce. Je lepší spokojený truhlář než vystresovaný manažer. Máme zpětnou vazbu z Cermatu, kde je jasně vidět, že děti z Montessori či domácích škol jsou v přijímacích zkouškách úspěšné,“ pronesla Šuláková.

O Montessori třídě uvažovali i ve Mšeci

O vzniku Montessori třídy se uvažovalo před sedmi lety také ve mšecké základní škole, ale nakonec zamýšlený plán ztroskotal. „Jednalo se pouze o návrh a zůstalo to jen v teoretické rovině. Bylo to ještě za mé předchůdkyně a tenkrát na to nebyli kvalifikovaní učitelé ani finance,“ připomněl Milan Dvořák, současný ředitel ZŠ a MŠ Bez Hranic Mšec.