Propuštění vězni obdrželi peněžitou částku a byli odvezeni na nádraží k vlaku. Dále se mohli hlásit na úřadu práce, nebo u sociálního kurátora na Městském úřadu v Rakovníku.

I když se na rakovnickém úřadu práce mohou přihlásit pro peněžitou pomoc i z jiných okresů, zatím se o ni přihlásili do pondělního rána čtyři lidé. Jeden člověk se přihlásil do evidence uchazečů o práci.
„Více zájemců očekáváme až v tomto týdnu," řekla zástupkyně ředitele Úřadu práce v Rakovníku Markéta Pánková. Finanční pomoc dosahuje tisíc korun. Pokud například vězni dostanou při opuštění věznice dvě stě korun, na úřadu práce obdrží osm set korun.

S prosbou o pomoc se na sociálního kurátora pro dospělé obrátilo zatím osm osob, z toho jedna žena. Počet lidí, kteří se na kurátora obrátí, záleží na množství peněz, které při propuštění obdrží. Přihlášení je totiž dobrovolné. „Pokud amnestovaní obdrží ještě k tisícikorunové částce peníze, které si například ve věznici vydělali, nemusí se tu hlásit vůbec a rovnou se přihlašují 
v místě trvalého bydliště," vysvětloval sociální kurátor pro dospělé Michal Paták. Sociální kurátor mu poradí , v kterých ubytovnách v Rakovníku se může ubytovat, případně to rovnou vyřídí s vedoucím ubytovny. 

V Rakovníku je k dispozici deset ubytoven.

„Dále amnestované směrujeme na úřad práce, kde si vyřizují sociální dávky, což může trvat až měsíc," uváděl Paták. Podle něj amnestie řadu odsouzených zaskočila. Nejsou na ni dopředu připraveni a nemají často kam jít. Radu a pomoc od sociálního kurátora žádá opakovaně zhruba jedna čtvrtina lidí. S odsouzenými ještě před propuštěním spolupracuje probační a mediační služba. Její pracovník například shání ubytování v místě bydliště odsouzeného.

Zatím nízký počet klientů, kteří vyhledali pomoc na rakovnických úřadech, je přičítán tomu, že většina propouštěných vězňů byla dopravena na nádraží nebo do místa svého bydliště, takže o pomoc zřejmě požádají až tam.

Amnestovaní hledají pomoc i u Probační a mediační služby v Rakovníku. I když tato instituce přímo s propuštěnými vězni nepracuje.

Jaký je její úkol, vysvětlil vedoucí střediska v Rakovníku Petr Zelenka: „Pracujeme s odsouzenými ve věznici v Oráčově. Víme, že sto našich klientů bude, nebo bylo amnestováno. Ti se obracejí na sociálního kurátora nebo na úřad práce. Ale pokud k nám přijdou a hledají pomoc, pokaždé jim poradíme, jak postupovat a kam se obrátit."

Pracovníci dále ještě před propuštěním odsouzeným například vyřizují už zmiňované ubytování a návrat do místa bydliště. Dále se Probační a mediační služba zabývá obecně prospěšnými pracemi, podmíněnými tresty do čtyřiadvaceti měsíců a tresty domácího vězení. Několik jich běží také na Rakovnicku. Služba pomáhá obětem násilí, například okradeným, nebo maminkám, které nedostávají výživné na své děti.

Službě díky amnestii ubývají klienti. Rovněž ubývají pracovní síly obcím a institucím, kde odsouzení vykonávají obecně prospěšnou činnost. O tom také pracovníci Probační a mediační služby obce a instituce informují.