Na pozvání předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Miloslava Vlčka se na půdě sněmovny sešli nositelé prestižního titulu Zlatý Ámos. Mezi dosavadními čtrnácti držiteli ocenění pro nejlepšího učitele roku byl i Robert Kupka působící v Základní škole Kolešovice.
Robert vyhrál anketu ve školním roce 1996/97 jako vůbec první učitel základního stupně. Soutěž vyhlašuje Občanské sdružení Klub Domino a záštitu nad ní mají v jednotlivých krajích hejtmané a další osobnosti. Navrhnout pedagoga mohou žáci, kteří musí pod svůj návrh získat minimálně sto podpisů, případně podpisy nadpolovičního počtu všech žáků školy (tam, kde je méně než 150 žáků). Komise pak vybere 16 finalistů, z nichž je jeden korunován titulem Zlatý Ámos.


Téměř šestihodinové setkání bylo překvapivě apolitické a velmi vstřícné. Hned na jeho začátku se každý z pedagogů mohl otevřeně vyjádřit k tomu, co považuje ve školství jako nejpalčivější problém. Hlavním tématem proslovů tedy byla přebujelá a často zbytečná administrativa a školní vzdělávací plány.


„Většina kantorů se totiž vzdělává dávno sama a uplatňuje i nové metody ve výuce. Mnohdy jsou základní školy na tom lépe než školy střední. Dlouho jsme debatovali nad tím, jestli jsou dnešní děti jiné než dřívější. Osobně si myslím, že moc ne. Jen mají okolo sebe více komunikačních prostředků,“ řekl Rakovnickému deníku Robert Kupka.


Učitelé na setkání se shodli, že dnešní děti sice umí moderní technologie využívat, ale možná s nimi neumí řádně hospodařit. Občas také ztrácejí přehled o realitě a doba se tím stává hektickou. Robert, který před lety komisi zaujal právě svým přístupem k dětem, ale možnost improvizace vítá:
„Mne to při výuce nabíjí. Mohu děti něčemu naučit, ukázat jim cestu, ale zpětně i oni mě nepřímo donutí se nové naučit. Ovládám perfektně počítač a všechny komunikátory, stejně tak fotoaparát nebo mobil, a to jsou prostředky, kterým dnes děti rozumí.“


Kolešovický učitel ale přiznává, že do Prahy nejel zrovna v dobré náladě. Po sedmi letech opustil třídu, kterou od druhé do deváté vedl. Tohle setkání mu alespoň trochu pozvedlo náladu.
Velkým tématem setkání se samozřejmě staly platy a také vliv rodiny na děti a na školní docházku.


„Shodli jsme se, že rodina musí být partner učitele, ne aby se před žákem vzájemně snižovala autorita. Výrazně se musí posílit vliv na učňovské školství. Sám jsem dost zastával názor, i když jsem angličtinář, že děti by nejdřív měly ovládat hlavně mateřský jazyk a pak ten cizí,“ naznačil další probíraná témata Robert Kupka.


Za velmi důležité považují Zlatí Ámosové volnočasové aktivity a jejich výraznou podporu, ať už se jedná o kroužky, tábory a podobné záležitosti. Vždyť jenom o letošních prázdninách se opět stala mezi dětmi spousta nešťastných událostí víceméně s jediným faktorem v pozadí – nudě.