Méně známo ale už je, že toto všechno by nešlo uskutečnit také bez vydatné pomoci desítek Rakovničanů a osob z různých koutů naší republiky.

Existuje významná skupina lidí, kteří se mezi dobrovolníky nepočítají. Jsou to dlouholetí přátelé Andromédy a dle předsedkyně sdružení Lenky Petříčkové velice skromní lidé. „Proto bych chtěla, aby jejich jména zazněla v tisku," zdůraznila Lenka Petříčková.

Jarmila Curtissová, jejíž maminka žije v nedaleké Zdeslavi, tak třeba přivezla Andromédě z Německa pomořanské husy. „S humorem vyprávěla, jak se manžel o housátka staral v obýváku, než se vydala na cestu k nám," popsala jeden z příkladů nezištné pomoci Petříčková.

Pavlína Škubalová i s manželem vždy ochotně pomohou, i když sami mají těžkosti. Irena Barochová z Rynholce vozí každý rok do Velké Chmelištné výborné zavařeniny. „Irenka si myslí, že to nic není, ale nám tak ušetří spoustu peněz a děkujeme jí i za dva krásné kohouty, které nám přivezla, a finanční dary, které posílá," zdůraznila Lenka Petříčková. Eva a Josef Macálkovi z Jesenice dle Lenky Petříčkové mnohdy napravují křivdy a pomluvy, které má na svědomí závist některých lidí. A jejich syn Tomáš velice pomohl při dovozu jílovité zeminy. Také děkuji Marku Benešovi, který je nám nápomocen vždy, když potřebujeme.
Eva Kaderová z Plzně pomáhá společenství finančně po celý rok. „A přivedla k nám první firemní dobrovolníky," upozornila Lenka Petříčková s tím, že jí také darovala soukromou sbírku básní svého tatínka. „Jsou to básně velice krásné, laskavé a citlivé. Je to pro mě velká čest. Vážím si našeho přátelství," upozornila Lenka Petříčková.

Vlasta Petržílková je protagonistkou rakovnického pěveckého sboru Magistrae Raconenses, který sedm let provází každoročně světový Den hospiců. „Netušila jsem, že se dlouhou dobu zabývá myšlenkou, jak pomoci. Až v loňském roce uspořádal sbor Vánoční koncert pro Andromédu v Rabasově galerii.
„To vše je skutečná, přátelská, nesobecká pomoc. Děkuji tímto i těm, které jsem dnes nejmenovala, ale máme vás všechny ve svých srdcích," dodala Petříčková.

Pomoci se neziskovce dostává také z mnoha dalších míst. „Jde o systematickou podporu pomocí dobročinných finančních prostředků, věcných darů nebo dobrovolné práce. Jsme moc rádi, že i v našem občanském sdružení tato filantropie funguje. V naší nelehké práci jsme vděčni za jakoukoli pomoc," zdůraznila Lenka Petříčková.

Sousedé
Jak již bylo řečeno, Andromédě nesobecky pomáhají i občané Velké Chmelištné a jejího blízkého okolí.
Lenka Petříčková řekla: „Jde o oboustrannou radost, když nám darují třeba ovoce, houby, ryby nebo pamlsky pro zvířata. Nejenže nám nezištně pomáhají, ale ceníme si i jejich dobré rady." Androméda tedy touto cestou děkuje: Aničce Šuranové, Dagmar Helebrantové, Jiřince Chlumové, Marii Chovančíkové, Františku Vopěnkovi, Zdeňku Kšírovi, rodině Smékalových, Jiřímu a Zdeňkovi Máchovým, manželům Evě a Vlastimilu Vopatovým, Zdeňku Topkovi, Johance Melčové a kováři panu Krůtovi.

Dobrovolnictví
Ve Velké Chmelištné také dobře funguje pomoc od velkých firem. Zapojování zaměstnanců do firemního dobrovolnictví je jedním z hlavních trendů v zahraničí a věnují se mu i firmy u nás. Je to dobrovolný závazek firem angažovat se nad rámec zákonných povinností. Převážně velké firmy umožňují svým zaměstnancům několikrát do roka pomoci některé neziskové organizaci. „Tento Den pro dobrý skutek mají tito lidé zaplacený, jako kdyby pracovali v zaměstnání," upozornila Lenka Petříčková.

Andromédě dle jejích slov pomáhají lidé různého věku, profesí i myšlení. Jsou to lidé zdraví i nemocní či psychicky i fyzicky postižení. Do této škály patřili donedávna i odsouzení z věznice Drahonice. Na jaře tohoto roku však byla rozhodnutím ministerstva spravedlnosti věznice zrušena a oboustranně přínosná spolupráce byla ukončena. Společenství Androméda spolupracuje také s organizacemi Fórum dárců a Dobrovolnické centrum Hestia. „Bez rozdílu si vážíme všech společností a jednotlivců, kteří nám pomáhají. Bez nich bychom se dopředu neposunuli," upozornila Lenka Petříčková.

Že sami členové sdružení dávají do realizace náročného projektu mnoho sil, volného času i vlastních finančních prostředků, není, myslím, třeba zdůrazňovat. Zhruba tři roky zde také provozují pečovatelskou službu a rok chráněné dílny.