Předsedkyně Andromédy Lenka Petříčková zdůraznila: „Je to pro nás slavnostní chvíle a díky vám všem máme dnes opravdové Vánoce. Velice jsme uvítali vstřícnost ředitele poděbradské společnosti Miroslava Káninského, že zvážil možnost, uskutečnit pro nás druhý projekt sociálního automobilu.

První automobil Renault Kangoo byl díky sponzorskému daru Andromédou odkoupen. „ A je pravda, že má své již odslouženo. Obrovskou zásluhu na úspěšné realizaci celého projektu má Renata Marková. Dobře víme, že to není jenom tak, aby lidé, kteří nejsou součástí našeho společenství, za nás prosili a doslova pro nás vybojovali obrovskou podporu. Práce paní Markové si velice vážíme," zdůraznila Lenka Petříčková.

V současné době Androméda například provozuje terénní pečovatelskou službu, pro obyvatele obce zprovoznili prodejnu se základními potravinami a drogistickým zbožím.Zaměstnává osoby, které mají problémy s uplatněním na trhu práce, jako jsou dlouhodobě nezaměstnaní, zdravotně postižení, lidé ve věku nad padesát let nebo naopak mladí lidé, které učí pracovním návykům.„Pomáháme rodinám v nouzi. Několikrát do roka pořádáme charitativní bazary oděvů, kde si lidé vezmou pro sebe a své rodiny, co potřebují. Každou poslední sobotu v měsíci rozvážíme charitativní obědy," připomněla Lenka Petříčková jen malý výčet činností Andromédy, která se nyní připravuje na rozšíření sociálních služeb. Chystá totiž zahájení první etapy pobytového zařízení, kterým bude domov pro osoby se zdravotním postižením. „A to tak, abychom na začátku příštího roku postupně naplňovali kapacitu pro osmnáct klientů. Počítáme s přístavbou dalších pokojů s celkovou kapacitou pro třicet klientů," upozornila Lenka Petříčková. Tento projekt by se nemohl uskutečnit bez lidí, kteří mají dobré srdce, lidské cítění a není jim lhostejné, že někdo potřebuje pomoc. „Chtěla bych zdůraznit, že si vážíme bez rozdílu všech společností a jednotlivců, kteří nám vyjádřili podporu v naší nelehké práci, protože získání automobilu je pro nás obrovským přínosem," zdůraznila dále Lenka Petříčková.

Automobil Dacia Dokker bude využíván, zrovna tak jako ten předchozí automobil, zejména pro potřeby sociální služby. V první řadě bude sloužit pro klienty Andromédy a provoz služeb. V rámci výpomoci rodinám v nouzi bude sociální automobil využíván také pro rozvoz charitativních obědů. „Mimo okruh sociální služby vypomáháme občanům Velké Chmelištné a okolních obcí při mimořádných událostech, jako je například urychlený převoz do nemocnice při úrazu nebo při náhlé zdravotní příhodě," popsala Lenka Petříčková s tím, že všechny peníze Androméda vkládá do výstavby areálu a z tohoto důvodu není v jejích silách, aby si odpovídající automobil pořídili z vlastních prostředků. „Proto s velkou pokorou a úctou přijímáme vaši pomoc a podporu, která je pro nás také velkým závazkem," dodala Lenka Petříčková.