Za Andromédu přiblížil Oto Petrák: „Otevřeli jsme je ve spolupráci se Vzdělávacím centrem Podkrušnohoří ze Žatce. To má pobočku Centrum pomoci Krušnohoří, se kterým úzce spolupracujeme."
Zpočátku zde pracovalo šest zdravotně postižených lidí. „A s podporou Centra pomoci zaměstnáme od listopadu dokonce deset lidí, a to v rámci dalšího projektu Aktivní po padesátce," upozornil na pozitivní zprávu Oto Petrák.

Centrum pomoci Krušnohoří vyhlašuje během roku několik projektů, které jsou financovány jednak z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím fondu operační program Lidské zdroje a zaměstnanost, a jednak ze státního rozpočtu České republiky.

„Každé zajištěné pracovní místo na Rakovnicku má velký význam. Zaměstnání zdravotně postižených lidí je však mnohem složitější a dá se říci, že je to problém nejen celého regionu, ale celé republiky a každého úřadu práce," zdůraznil Ota Petrák.

Hlavní náplní chráněných dílen ve Velké Chmelištné je jednoduchá manuální práce.
„Jedná se o kompletaci drobného galanterního zboží, jako je například navlékání spínacích špendlíků, vlasových sponek na další špendlíky nebo zacvakání stiskacích patentek různých velikostí na kartičku," konkretizoval Ota Petrák.

Tak jako každá práce i tato vyžaduje pečlivost, poctivost a svědomitost. A ta lidem zaměstnaným v chráněných dílnách ve Velké Chmelištné rozhodně nechybí. Navíc zde panuje pohodová atmosféra. To potvrzuje Oto Petrák: „Atmosféra je tam velmi příjemná, klidná a pohodová. Lidé jsou za práci šťastní a my jsme rádi, že zde vše funguje v dobrém duchu. Všem zaměstnancům tímto děkuji nejen za krásnou atmosféru, ale i za vše, co se tady děje," poděkoval Ota Petrák a dále uvedl, že po práci v chráněných dílnách ve Velké Chmelištné je velká poptávka a zájemcům tedy dodají dle možností i práci domů. Mohou si tak přivydělat maminky na mateřské dovolené nebo důchodci.

Vzhledem k velkému zájmu tak Androméda hledá i další možnosti a náplň, aby mohla chráněné dílny dále rozšířit a pomoci tímto způsobem i dalším lidem. „Do budoucna třeba plánujeme využít v našich chráněných dílnách i produkty z našeho ovocného sadu," nastínil Ota Petrák. V něm dnes mají 350 stromků a keřů. Je to druhý rok, co sad žije a začíná plodit. „Až bude plodit ještě více, budeme zde vyrábět mošty, džemy, marmelády a ovocné šťávy," plánuje Ota Petrák.