Radost je o to větší, že se klání v prvním pololetí školního roku zúčastnilo 3868 českých a slovenských žáků! Z čistecké školy jich bylo 29.

Vyučující matematiky Kateřina Lauberová vysvětlila: „Děti musely obstát nejen v matematice, ale také musely prokázat zručnost při práci na počítači, jelikož bylo důležité nejen správně počítat, ale také výsledek rychle do počítače zapsat."
Nejlepšími a nejrychlejšími počtáři ve svých kategoriích se stali Aneta Sklenářová (2. místo) – 9. ročník a Patrik Schuh (7. místo) – 6. ročník.

Do tabulky šikovných matematických počtářů se propočítali také tito žáci: Aleš Votroubek 7. ročník, Kateřina Cyrmonová 8. ročník, Jiří Čebiš 9. ročník, Kristýna Nováková 4. ročník, Kateřina Lauberová 7. ročník. Ti všichni se umístili do 50. místa. Což je rovněž vzhledem k vysokému počtu účastníků skvělé. „To, že Anetka vyhrála, připisuji také tomu, že nejenže rychle počítá, ale je také hodně rychlá na klávesnici. Což se v této soutěži velice vyplatilo. Nabíhají tam úkoly, které jsou rozděleny podle dat narození soutěžících."

V učebně matematiky jsem se sešla s Jirkou, Patrikem, Kristýnkou, Anetkou a byly tu i dvě Káti. Zajímalo mě, který moment považovaly děti během soutěže za nejtěžší. „Nemáme papír a tužku. Všechny příklady se tedy musí počítat jen z hlavy. Musí se hodně přemýšlet," shodly se děti.

Speedmat ale není první matematickou soutěží, ve které čistečtí školáci uspěli. „Naše škola je také zapojena do matematické soutěže Taktik," upozornila Lauberová. Během školního roku dostávají dvojice dětí matematické úkoly, které plní a odevzdávají. „Já je přeposílám za celou školu zadavateli soutěže. Žáci počítají úkoly doma ve svém volném čase," upozornila Kateřina Lauberová.
Na prvním místě se v této soutěži umístil Šimon Váhala a Michal Marek (nyní žáci 3. ročníku). Aby matematika nebyla pro děti jen suchopárnou vědou, se snaží měnit právě učitelka Kateřina Lauberová, která učí také občanku, tělocvik a pracuje také na částečný úvazek ve školní družině. „Půl hodiny děláme na počítači výukové programy jako je angličtina, čeština, matematika nebo Já a svět, a pak půl hodiny si mohou hrát hry, ale jen takové, které odpovídají tomu, že jsme ve škole," vysvětlila Lauberová. A Kristýnka Nováková se v družině učí právě matematice. „To mě baví nejvíce," řekla Kristýnka. Kateřina Lauberová navázala: „Myslím, že právě v družině přišli na chuť výukovým programům, které jsou velice dobře udělány. Děti tak zjistí, že se na počítači nemusí nutně hrát jen hry."

Aneta a Jirka, úspěšní matematici, jsou nyní v deváté třídě. A kam že se to chystají dál? „Já na gymnázium v Rakovníku," řekla Aneta. „Já bych rád do Kralovic na opraváře zemědělských strojů," prozradil Jirka. „Všem dětem blahopřeji za krásné matematické výkony," zdůraznila Kateřina Lauberová.