Ano, dalo národnímu parku Křivoklátsko několik desítek lidí přítomných na přednášce vedoucího Správy CHKO KřivoklátskoPetra Hůly, v přednáškové síni Muzea T.G.M. v Rakovníku, který mimo jiné uvedl, že by se jednalo o první vnitrostátní národní park. CHKO, by tvořila jeho vnější hranici. Na jeho území bylo po dvacetiletém výzkumu nalezeno 1800 druhů rostlin, z nichž se některé nevyskytují mimo jeho území. V okolí Karlovy vsi je po Brdech největší komplex lesa v Evropě.

V současné době přemnožená spárkatá zvěř ničí vzácné biotopy (mezi nimi i vysazené druhy (daněk, muflon, jelen sika). Chybí přirození predátoři, rys, medvěd a vlk (predátor je živočich živící se dravým způsobem, šelma - pozn. autora). Byli vyhubeni před 250 lety . Na besedě byla řada dotazů:

Bude vyhlášení národního parku přínos nebo minus pro obce na jeho území?
Vyhlášení národního parku bude velkým plus pro ekonomiku obcí přímo v parku i v jeho okolí. Podle zkušeností z národních parků v Evropě se zvýší prestiže obcí, příjem a počet pracovních míst.

A co volný vstup do lesa pro obyvatele obcí na jeho území?
Odpověď: V prvních zónách národního parku budou lidé chodit po vyznačených stezkách. Ale obyvatelé obcí na jeho území budou mít volný přístup do lesa (borůvky, houby, palivové dříví).

Jak bude zabezpečena ochrana národního parku?
Počítá se s dvanácti strážci, kteří budou mít stejnou pravomoc jako policie. Nikdo z přítomných se proti národnímu parku nevyslovil. Naopak. Spolupráci nabídl Okrašlovací spolek Muzea T.G.M. a SZeŠ Rakovník.

AUTOR: JAN LUKÁŠ