V celkové částce za přestavbu plaveckého areálu je již také zahrnuta částka ve výši zhruba 232 tisíc korun, kterou schválili zhotoviteli v rámci dodatku ke smlouvě radní. „V dodatku jsou vyčísleny vícepráce a méněpráce, které bylo nutné provést, aby dílo bylo provozu schopné,” vysvětlil mluvčí radnice Jiří Cafourek.

I když se sice původně počítalo s částkou o téměř třináct milionů nižší, podle radnice je i tak cena za aquapark v toleranci, kterou uváděl i samotný projekt. „Jedná se o ještě dobrý výsledek u staveb tohoto typu, a to i vzhledem ke stavu budovy a počátečním komplikacím,” vysvětlil Jiří Cafourek.

V dubnu minulého roku totiž stavaři při bourání původní budovy zjistili, že stavební úpravy neodpovídají historickým projektovým dokumentacím. Stejně tak byl problém při odkrývání základů budovy.

Podle dokumentace měla být stavba z důvodů nepříznivých geologických podmínek založena na základových pasech a podkladním betonu. Jenže tomu tak nebylo. Stavba stála na pilotách a betonové vaně, navíc s poškozenou izolační částí, která musela být rovněž opravená. Konečnou cenu také zvýšilo pořízení úpravny vody za necelé tři miliony korun.