Navýšení ceny o částku 7,2 miliony korun podle mluvčího radnice Jiřího Cafourka způsobily především práce, které nikdo neočekával. „Jedná se o práce, které nešlo reálně předpokládat, které jsou svým rozsahem větší, než se plánovalo, které nebyly v původní projektové dokumentaci obsaženy, nebo práce jiné oproti původní projektové dokumentaci z důvodu zajištění delší životnosti konstrukcí,“ vysvětlil mluvčí a zároveň poznamenal, že Odbor výstavby a investic Městského úřadu Rakovník koordinuje neustálé aktuální problémy týkající se postupu prací, které nebyly předpokládány. „Týká se to ale i drobností, které je potřeba v poslední fázi rozhodovat, a odbor se snaží se vzrůstající náklady co nejvíce minimalizovat,“ dodal Jiří Cafourek.

V současné době dělníci pokračují v instalacích vzduchotechniky, ale také se již obkládají vodní atrakce a instalují se mimo jiné stropní sádrokartonové konstrukce.

Rušno je také v prostorách venkovního bazénu. Ten je sice zakryt fólií, nicméně pod ní se intenzivně pracuje. Dělníci tu dorovnávají stěny bazénu a instalují hydroizolaci.

I nadále platí termín dokončení rekonstrukce bazénu do konce listopadu.