Na svém posledním listopadovém zasedání rozhodla rada města Rakovníka o sepsání nových smluv s občanskými sdruženími sídlícími v budově bývalé zvláštní školy v Rakovníku v ulici Dukelských hrdinů. Současní nájemníci – občanské sdružení Mateřské centrum Radost, věnující se hlavně maminkám a jejím dětem, a občanské sdružení Junior Studio, provozující Dětskou televizi, by podle návrhu smlouvy měli platit kromě stávajícího nájemného 1 korunu ročně za několik místností a sociální zařízení také navíc veškeré spotřebované energie.
Hned po zveřejnění záměru se ale v ostré reakci ozvala provozovatelka Mateřského centra Radost Lucie Vaníčková – Horníková, která vyslovila nesouhlas s rozhodnutím rady.
„Reagovala jsem na to, že pro nás, jako neziskovku, je placení veškerých energií likvidační. Prostě jsme si nechali udělat výtah za minulé roky a bylo nám to jasné. Tak jsem nejprve požádala, že mám zájem jen o tělocvičnu a jednu místnost, které využíváme, ale bylo mi odpovězeno, že záměr je budovu pronajmout jako celek. Proto jsem požádala o odklad výpovědi, čemuž bylo vyhověno,“ řekla Rakovnickému deníku Lucie Vaníčková–Horníková.
Rada vzala tuto reakci na vědomí a udělila souhlas s prodloužením termínu do konce ledna 2008, kdy mají stávající nájemníci a další uživatel, Klub Nedrog, budovu předat zpět majiteli, tedy městu Rakovníku. Zároveň však rozhodla zveřejnit záměr pronajmout, popřípadě prodat, budovu bývalé zvláštní školy, jež si získala v povědomí veřejnosti jméno Archa.
„Protože stávající nájemní smlouva končí k 31. prosinci 2007, vypsalo město Rakovník poptávkové řízení na pronájem budovy na následující období, kterého jsme se také zúčastnili. Dne 29. listopadu 2007 pak Rada města Rakovník projednala a schválila podmínky, za jakých prostory pronajme. Ty jsou však pro nás a naši činnost především finančně neúnosné a v podstatě likvidační. Proto jsme nuceni k 31. prosinci 2007, tedy ke dni skončení nájmu, ukončit také činnost Dětské televize, redakce Rakovník,“ uvedl Bretšnajdr v oficiální zprávě pro média. JuniorStudio se tak svých třetích narozenin nedočkalo.
„Předpokládali jsme, že o pronájem budou mít zájem především stávající nájemci a uživatelé, a také bylo naším cílem umožnit zde působit i jiným aktivitám. Překvapilo nás, že třeba Nedrog neprojevil vůbec žádný zájem, s Mateřským centrem Radost i JuniorStudiem jsme již v kontaktu, zástupci obou organizací nás na radnici navštívili. Myslíme si, že ideální by bylo, aby se jednotlivé subjekty spojili a navrhli provozování budovy jako celku. Pokud ale nenajdeme v daném termínu pro budovu využití, neznamená to, že nebudeme hledat dál a budovu necháme svému osudu,“ vysvětlil stanoviska rady města rakovnický starosta Zdeněk Nejdl.
Mezitím ale došlo k naplnění původní smlouvy ze strany JuniorStudia, které již 28. prosince předalo prostory městu. „Nadále se však budeme snažit jednat o nějakém vhodném řešení,“ sdělil předseda sdružení Miroslava Bretšnajdr.
Stejně tak Mateřské centrum Radost chce ještě o své zázemí bojovat: „Chtěla bych s centrem zůstat, za ty čtyři roky tam chodí hodně dětí i žen a nerada bych o vše znovu přišla, jak se to stalo v Palečku, kde jsme podcenila smlouvu. Bylo by mi hrozně líto vše úplně odpískat a jsem připravena o dalším setrvání v Arše jednat. I když připouštím, že se konkurzu trochu bojím,“ odpověděla Lucie Vaníčková–Horníková na otázku „Co bude dál?“
Na stejnou otázku odpověděl i Jiří Cafourek, garant Klubu Nedrog: „Vnímám situaci úplně stejně, nejsme schopni náklady na budovu zaplatit. Máme sice ještě kancelář v Poštovní ulici, ale ta pro naše zařízení nepostačí. Holt se vrátíme k úplným začátkům a budemě dělat akce a turnaje jinde, v zařízeních jiných organizací.“
„Osobně si myslím, že to, co se zde dělalo, je to správné. Trošku ale vnímám i to, že město malinko podcenilo situaci, a tím, že se nepodařilo získat peníze z fondů SROP, je všechno jen složitější,“ vyslovil ještě svůj názor na věc starosta Nejdl.