V trase budoucí komunikace byl během letních a podzimních měsíců proveden archeologický průzkum. Ten odhalil celkem tři lokality, na které se odborníci zaměří důkladněji. Jako nejzajímavější se jeví území u Novodvorského potoka, kde bylo nalezeno velké množství pravěkých památek.

„Jedná se o objekty sídlištního charakteru, tedy kůlové jámy, zásobnice, hliníky, části chat, žlábky a podobně, a to z pravěkého období, konkrétně z doby bronzové,“ popsal Martin Buček z Ředitelství silnic a dálnic. Dále zde bylo zjištěno několik novověkých památek v podobě meliorací.

Neznámého stáří

Naopak severně a západně od obce Hořesedly nebyly v lokalitě Nová Ves, až na výjimku jedné pece, nalezeny žádné další archeologické objekty. Ojedinělý objev v podobě dvou kůlových jam neznámého stáří byl zjištěn v Rozkoži v bezprostředním okolí silnice vedoucí na Kněževes.

Ve zmíněných lokalitách bude nutné provést plošný záchranný archeologický výzkum, který proběhne v předstihu před zahájením samotné stavby. „Se zahájením prací archeologů počítáme na jaře příštího roku. Archeologické práce provede Česká společnost archeologická, která v letošním roce prováděla obdobný výzkum v trase budoucího úseku dálnice u Krupé,“ přiblížil Buček.

Samotná stavba D6 Hořesedly – přeložka je v závěrečné fázi přípravy veřejného výběrového řízení na zhotovitele akce. „Výběrové řízení bychom rádi vypsali ještě do konce tohoto roku. S termínem zahájení výstavby počítáme v průběhu následujícího roku v závislosti na časovém postupu fáze předrealizační přípravy,“ doplnil Buček.