V období raného středověku stál ve Zbečně lovecký dvorec knížat, který byl postaven ještě před samotným nedalekým hradem Křivoklát. V roce 1100 zde byl dokonce zavražděn český kníže Břetislav II. Podle archeoložky rakovnického Muzea T. G. Masaryka Kateřiny Blažkové v etážových hrobech zřejmě nelze očekávat přímo knížete či jeho družinu, ale počet hrobů prý rozhodně není konečný.

„Zatím nemáme výsledky z antropologie, což samozřejmě bude trvat dlouho a hlavně kanalizace pokračuje dál, takže v dalších částech obce očekáváme další nálezy, minimálně v okolí fary a kostela. Je proto zatím předčasné dělat nějaké závěry,“ sdělila rakovnická archeoložka Kateřina Blažková.

Původně zde dělníci kopali kanalizaci. Po nálezu starých kostí zde archeologové již téměř dva měsíce provádějí archeologický výzkum. Archeologové při kopání zjistili, že v lokalitě byl použit etážový způsob pohřbívání, který je pro raný středověk typický. Starší nalezené hroby jsou uloženy buď po straně hrobu nebo na nový hrob.

Raně středověké pohřebiště již na počátku záchranného archeologického průzkumu poodhalilo několik zajímavých poznatků. U některých hrobů mladších dívek byly nalezeny bronzové esovité záušnice, z nichž některé byly postříbřené. V hrobu č. 6 měla pohřbená dívka po obou stranách lebky vždy tři záušnice.

„Jedná se o jediný datovací materiál. Pochází ze 12. století,“ prozradila archeoložka rakovnického muzea Jana Bezáková. Zajímavé nálezy přinesl také hrob č. 7. Holčička měla v pravé ruce pozůstatky dřevěného předmětu, bohužel, zachovaného pouze jako otisk v hlíně. Jednalo se pravděpodobně o tkalcovský mečík. Po odebrání mečíku se objevil i jednoduchý nazdobený bronzový prstýnek. V jednom z nalezených hrobů měla pohřbená mladá žena v porodních cestách ještě nenarozené miminko.

Archeologický výzkum zde potrvá ještě více než týden. Kostry následně budou převezeny do plzeňského muzea k antropologickému průzkumu.