Ředitelka Státního okresního archivu v Rakovníku Renata Mayerová tuto představu vyvrátila:

„Pod slovem archiv a profese archiváře si dnes, v době nástupu digitalizace laická veřejnost představí instituci, určenou staromilcům. Ani zdaleka tomu tak není. Archiv je pamětí celého regionu, nevyčerpatelným zdrojem informací poznání dějin a umožňuje pochopení historických souvislostí jeho vývoje."

Každý archivní fond uložený v depozitářích rakovnického archivu zrcadlí dobu, ve které vznikl. Skrývá v sobě minulost, rozmanité svědectví, někdy i tajný příběh, který nebyl doposud odhalen.

Napadá vás kam se schovávaly dokumenty v 16. století? Bylo to v kovové truhle zajištěné zámky. Ta přes svoji obyčejnost dokázala před poměrně častými požáry ochránit nejstarší listiny uložené v Archivu města Rakovník, a to pergamen z roku 1319, kterým Jan Lucemburský potvrdil práva udělená Václavem II.

Počátek novověku přinesl papírové knihy s ručními zápisy. V archivu se dochovala i pečetidla. Čím blíže současnosti, tím je skladba rozmanitější: listiny, úřední knihy, mapy, plány, fotografie, filmy, plakáty, tiskoviny a podobně.

„Úkolem nás, archivářů, je pečovat o jedinečné informační zdroje a zároveň umožnit jejich využití návštěvníky studovny. K dějinám a současnosti regionu vydáváme Rakovnický historický sborník," vysvětlovala Renata Mayerová.

Prostřednictvím výstav, exkurzí pracovníci oslovují veřejnost, aby se zajímala o historii a skládala si vlastní mozaiku inspirativních poznatků.

Protože návštěvy rakovnického archivu měly mezi lidmi velký ohlas, jeho pracovníci připravili při příležitosti Mezinárodního dne archivů pro veřejnost Den otevřených dveří anebo Archiv křižovatka mezi minulostí a přítomností.

Mezinárodní den archivů připadá v kalendáři na 9. června. Uvedené datum bylo vybráno Mezinárodní archivní radou jako den, kdy je veřejnosti na celém světě připomínán význam a důležitost archivů pro společnost.

K této akci se již pět let připojuje i Okresní archiv Rakovník. „Pro zájemce z řad veřejnosti jsme připravili exkurzi na pracoviště, kam běžný návštěvník nemá přístup. Návštěvníci měli možnost seznámit se se zajímavou archivní činností, vidět originály nejstarších písemností, shlédnout výstavku zajímavých obrazových dokumentů zachycující proměny Rakovníka," popisovala Mayerová.

Návštěvu archivu letos využili i ti, kteří přicházejí v roli badatelů. Právě oni chtěli poznat archiv z druhé strany. „Jim jsme na řadě konkrétních případů přímo v depozitáři vysvětlili strukturu archivních fondů a jejich obsah," uzavřela ředitelka archivu Renata Mayerová.