Pavlíkovští zastupitelé nechali vypracovat projekt, kterým chtěli vodu přivést zpět na hřbitov. Voda na hřbitov byla po mnoho let čerpána ze studní, které se nacházejí poblíž rybníka Remízek. Zde se tato voda používala především k zásobárně místní slepičárny, která zde už nestojí. Neznámý vandal, který si zřejmě potřeboval přivydělat, trubky, které vedly po povrchu, uřízl, a tím zamezil přívod vody na hřbitov. Záměr přivést vodu přes pozemky, které jsou v majetku Arcibiskupství v Praze, se majiteli nelíbil a nesouhlasil s vedením přípojky přes svůj majetek. „Počítali jsme s tím, že vodovodní přípojka povede nejkratší cestou, a ta nyní bohužel vede přes majetek arcibiskupství,“ řekl starosta Miroslav Truxa. Nezbývalo tedy nic jiného než projekt celý od základu předělat. V současné době je projekt hotov a nezbývá než požádat o stavební povolení. „Nyní povede vodovodní přípojka starou cestou ke hřbitovu,“ dodal starosta. Vzhledem k projektu se musela provést některá opatření, jako například odstranění křovisek a odpadků, které se zde nahromadily. U hřbitova je také nutno znovu postavit kus nové zdi. Ta se díky stáří zřítila, ale v současné době je vše ve fázi, kdy se provádí výběrové řízení na firmu, která by zeď opravila.