1. 11. 1962 Start sovětské kosmické sondy Mars 1, jež byla první sondou vyslanou k Marsu, 19. 6. 1963 se uskutečnil průlet kolem Marsu ve vzdálenosti 193 tisíc km od této planety.


2. 11. 1885 Narodil se Harlow Shapley, americký astronom. Přišel s myšlenkou, že Slunce leží poblíž centrální roviny naší Galaxie, asi 50 tisíc světelných roků od jejího středu (současná hodnota je 30 tisíc světelných roků). Roku 1911 vyvinul metodu určování velikosti zákrytových dvojhvězd měřením změn jejich magnitudy. Shapley byl také první, kdo předpokládal, že cefeidy jsou pulsující hvězdy.


3. 11. 1957 Start sovětské družice Sputnik 2 - druhá umělá družice Země. V hermetické kabině byl vyslán pes Lajka. Lajka měla být po pěti dnech pobytu ve vesmíru bezbolestně usmrcena, kvůli poruše stabilizátoru, ale teplota v kabině vystoupala ke 40 °C. Lajka tak na následky vzniklého stresu a přehřátí zemřela po přibližně 5 až 7 hodinách letu.


3. 11. 1973 Start americké sondy Mariner 10. Je to dosud jediná sonda, která zkoumala Merkur a prolétla okolo planety 29. 3. 1974, 21. 9. 1974, 16. 3. 1975. Okolo planety Venuše prolétla 5. 2. 1974.


4. 11. 1981 Start sovětské sondy Veněra 14. Dne 5. 3. 1982 přistálo přistávacího pouzdra na povrchu Venuše.


5. 11. 1906 Narodil se Fred Whipple, americký astronom. Objevil nebo se podílel na objevu 6 komet, proslavil se teorií o kometárních jádrech jako „špinavých sněhových koulích“. Je jedním z konstruktérů segmentového zrcadlového dalekohledu. Byl vědecky aktivní až do svých 89 let. Zemřel 30. 8. 2004.


5. 11. 1992 Zemřel významný holandský astronom Jan Hendrik Oort. Narodil se 28. 4. 1900 a pracoval hlavně v oblasti stelární astronomie a radioastronomie. Zaměřil se jako jeden z prvých na radiový průzkum Galaxie a jako první publikoval radiovou mapu spirálové struktury galaxie. Na základě svého výzkumu odvodil rovnice galaktické rotace včetně jejich konstant. V roce 1950 vytvořil teorii kometárního oblaku ve vzdálenějších, vnějších oblastech naší sluneční soustavy, kterému říkáme Oortův oblak komet.


7. 11. 1996 Start americké sondy Mars Global Surveyor, která byla 12. 9. 1997 navedena na oběžnou dráhu kolem Marsu. Sonda prováděla průzkum a mapování povrchu planety, svoji primární misi dokončila v lednu 2001. 2. 11. 2006, krátce před 10. výročím jejího startu, se se sondou nepodařilo znova navázat spojení. Sonda již v minulosti měla problémy se slunečními panely a tak se předpokládá, že již nemá dostatek energie. Sonda se považuje za ztracenou.


8. 11. 1656 Narodil se Edmund Halley, britský astronom a matematik. Podle svých výpočtů na základě gravitační teorie I. Newtona předpověděl návrat komety, která po něm byla později pojmenována Halleyova. Halley vypočetl periodu této komety na 76 let a předpověděl její návrat v roce 1758. Jejího návratu se však nedožil, protože zemřel 14. 1. 1742. Roku 1678 sestavil mapu jižní oblohy. Roku 1716 ukázal, jak může být spočítána vzdálenost Země - Slunce z přechodů Merkuru a Venuše přes sluneční kotouč. Roku 1718 objevil vlastní pohyb hvězd.


9. 11. 1934 Narodil se Carl Sagan, jeden z nejznámějších amerických astronomů. Měl veliký podíl na úspěšných projektech Mariner, Viking a Voyager, jejichž sondy se vydaly k planetám sluneční soustavy a napomohly tak k poznání samotných planet a také jejich satelitů.


9. 11. 2005 Start kosmické sondy Venus Express z kosmodromu Bajkonur se uskutečnil v 3 h 33 UT a byla úspěšně navedena na dráhu k Venuši. Tento nový projekt Evropské kosmické agentury (ESA) bude odhalovat tajemství planety Venuše. Od 4. 6. 2006 sonda provádí plánovaná vědecká měření z oběžné dráhy kolem planety. Mise je plánovaná na 500 pozemských dní


10. 11. 1970 Odstartovala k Měsíci sovětská družice Luna 17, která měla na své palubě kosmické dálkově ovládané vozidlo Lunochod 1. Luna 17 přistála v oblasti Mare Imbrium dne 17. 11. 1970.


12. 11. 1916 Zemřel Percival Lowell, americký obchodník a amatérský astronom. Zabýval se také měřením pozic a počítáním drah Uranu a Neptunu. Všiml si mírných rozporů jejich pozic a vypočítaných hodnot. Na základě toho organizoval systematický výzkum, jehož cílem bylo najít devátou planetu. Ta byla nalezena roku 1930, 14 let po jeho smrti. Dnes je Pluto zařazeno mezi trpasličí planety.