Zabýval se určením rychlosti světla, společně s Armandem Fizeau pořídili první čistý snímek Slunce. V roce 1851 provedl experiment, který dodnes známe jako Foucaultovo kyvadlo - zavěsil těžké závaží na dlouhý tenký drát a zjistil, že zachovává rovinu svého kyvu bez ohledu na další rušivé projevy, jako např. zemskou rotaci. Pro pozorovatele na Zemi bude volně zavěšené kyvadlo kmitat v neměnné rovině a Země se vůči ní bude otáčet. Foucaultovo kyvadlo se jako jednoduchá a nenáročná demonstrace rotace Země používá dodnes.

19.9.1910
Narodil se Subrahmanyan Chandrasekhar, indický astrofyzik působící od roku 1936 v USA. Rozpracoval teorii stavby a vývoje hvězd. Z jeho prací vyplývá, že hvězda mající hmotnost vyšší než 1,44 hmotnosti Slunce, v závěrečném stadiu svého vývoje nekončí jako bílý trpaslík, ale v závislosti na své hmotnosti se stane buď neutronovou hvězdou nebo černou dírou. Roku 1983 mu byla udělena Nobelova cena za fyziku právě za výzkumy v oblasti vývoje hvězd.

19.9.1935
Zemřel Konstantin Eduardovič Ciolkovskij.

21.9.2003
Sonda Galileo ukončila svou misi, byla záměrně navedena do atmosféry Jupiteru, kde shořela. Důvodem k tomuto rozhodnutí byla obava, aby sonda náhodou nedopadla například na měsíc Europa, který by mohla kontaminovat pozemskými mikroorganismy. Řízený zánik v atmosféře Jupiteru toto nebezpečí vyloučil. 18.10.1989 raketoplán Atlantis do vesmíru významnou sondu, která prozkoumala největší planetu ve sluneční soustavě Jupiter a její systém satelitů. Sonda Galileo byla kombinovanou umělou družicí Jupitera a zároveň atmosférickou průzkumnou sondou. Sonda na své cestě k Jupiteru byla celkem třikrát gravitačně urychlena. První urychlení metodou gravitačního praku bylo provedeno u Venuše -10. února 1990, další dvě urychlení u Země- 8. prosince 1990 a 8.prosince 1992. Sonda na své cestě přinesla data o Venuši, objevila stopy zmrzlé vody v polárních oblastech Měsíce, přinesla snímky Antarktidy, setkala se s planetkou Gaspra- 29. října 1991 a planetkou 233 Ida - 28. srpna 1993 u které nafotila i satelit Dactyl. V červenci 1994 pozorovala i srážku jednotlivých fragmentů komety Shomaker - Levy 9 s planetou Jupiter. 7.12.1995 byla sonda navedena na oběžnou dráhu kolem Jupiteru a planeta tak získala první umělou družici. Sonda přinesla z oblasti Jupiterovy soustavy velké množství snímků a vědeckých dat.
23. 9.1846 ohlásil německý astronom Johann Gottfried Galle (1812 - 1910) objevení planety Neptun.
Tato planeta byla nejprve vypočítána matematiky Leverrierem v Paříži a Adamsnem v Cambridgi na základě nepřesností v dráze planety Uran. Planeta Neptun byla objevena asi necelý 1° od vypočítané polohy.

28. 9.1953
Zemřel americký astronom Edwin Powell Hubble.
Zabýval se oblastmi vzdáleného vesmíru galaktické a mimogalaktické astronomie. V roce 1926 se mu podařilo jako prvému rozlišit jednotlivé hvězdy v galaxiích a tím dokázat, že galaxie jsou ohromné hvězdné soustavy. Zavedl také klasifikaci jednotlivých typů galaxií. V roce 1929 přišel s objevem expanze vesmíru. Po Hubblovi je pojmenována konstanta expanze vesmíru. Jeho jméno nese teleskop umístěný na oběžné dráze kolem naší planety, který byl vynesen do vesmíru raketoplánem 24.4.1990 a 25. 4.1990 byl vypuštěn na oběžnou dráhu. .

28. 9.1969
Dopadl na území Austrálie ve Viktorii poblíž Murchisonu kamenný meteorit o hmotnosti asi 100 kg.
Jedná se o jeden z největších uhlíkatých chondritů.

29.9.1977
Start nosné rakety Proton s orbitální stanicí Saljut 6 (SSSR). Stanice pracovala na oběžné dráze 1763 dní. Oproti předchozím stanicím byl Saljut 6 vybaven dvěma spojovacími uzly. To umožnilo vyslat ke stanici kromě základní posádky i „návštěvní“ a průběžně doplňovat zásoby nákladními loděmi Progress.Celkem se ke stanici připojilo 31 lodí. Dosažená životnost stanice několikanásobně přesáhla plánovanou. Na stanici Saljut 6 pobývala také první mezinárodní posádka Alexej Alexandrovič Gubarev a Vladimír Remek (start byl 2.3.1978 a přistání 10.3.1978).