Přijeli za nimi čtyři přátelé z partnerského města Markt Welden v Německu. Oplatili tak návštěvu, která se k nim před týdnem vypravila na vánoční trhy. Novostrašečtí na nich prodávali naše výrobky a zároveň své město představili. To samé čekalo i návštěvu z Německa.

V Pecínově v Hospodě Na Růžku při stříbrné sobotě rozbalili rovněž svůj stánek s výrobky tamních obyvatel. Nabízeli například domácí marmeládu z citrusů, háčkované smajlíky nebo vánoční ozdoby a hvězdičky navlékané z korálků. Kromě toho své město také představili prostřednictvím rozložených map, knihy i digitálního fotorámečku. Stánek stále obklopovali lidé. Zajímali se o polohu i velikost města, a mnozí představitelé našich spolků navázali první kontakty.

Začátek
„Spolupráce mezi našimi městy začala zhruba před čtyřmi lety, " vysvětloval Zdeněk Doležal z Komise pro turistiku a zahraniční styky. „Chtěli jsme s někým spolupracovat, proto jsme se zapsali do databáze partnerských měst, která se vzájemně hledají. Nové Strašecí tento kontakt využilo prostřednictvím krajského úřadu. Poprvé jsme tu byli před třemi lety," popisovaly dámy Jasmin Dorner, předsedkyně pracovní skupiny pro partnerství, a Waltraud Pfenning, tajemnice skupiny.

Adventní atmosféra v Hospodě Na Růžku se německým hostům moc líbila. Loutkové divadlo Michala Drtiny je doslova nadchlo, stejně jako tanec v podání žáků Základní umělecké školy v Novém Strašecí, souboru Lísteček za doprovodu Kapelky Lístečku. „Překvapilo nás, kolik je tu lidí všech generací," řekla Waltraud Pfenning. Hosté nakonec navrhli, zda by mohli přivézt nějaké jejich hudební těleso, které by se na Růžku představilo.

Partnerské město
Markt Welden je tzv. souobcí. Žije v něm dohromady tři tisíce šest set obyvatel. Leží nedaleko Ausburgu ve Švábsku, západně od Mnichova. Je tam velmi dobrá infrastruktura. Fungují tam dva řezníci, tři pekaři. Do Ausburgu je sice jen dvacet pět kilometrů, ale pro obyvatele je důležité, aby byly všechny služby ve městě zachovány a obec dál byla střediskovou obcí.

Advent
Obyvatelé Weldenu prožívají advent také v radostném očekávání. Stejně jako vánoční svátky má svá specifika. O druhém adventním víkendu se konají vánoční trhy.

Dny do Vánoc odpočítají podle velmi zvláštního adventního kalendáře. „Každý den v adventu si obyvatelé nějakého domu vyzdobí okno. V šest večer se u nich sejdou sousedé i ostatní obyvatelé. Hoří tam oheň, nabízí se pohoštění a zpívá se. Okno pak zůstává vyzdobeno a rozsvíceno po celý advent. Další den se scházíme zase u někoho jiného," vyprávěla Jasmin Dorner.

O Štědrém dnu jsou od deseti, šestnácti a dvaadvaceti hodin mše. V deset dopoledne je pro děti. Obyvatelé večeří tradičně kysané zelí s klobásou. Hodně lidí dnes místo toho připravuje raklet, protože je jednodušší. Hosté si napichují kousky sýra a uzeniny na vidličky a sami si je opékají. Dárky si nadělují rovněž čtyřiadvacátého prosince.

Další spolupráce
Ještě před tím, než se dostali na Růžek, si prohlédli Muzeum T. G. M. v Novém Strašecí, kde jedna z výstav představovala náš svátek Tří králů. Při slavnostní večeři se návštěvníci setkali se starostou města Karlem Filipem i zástupci všech spolků a sdružení. Živě se diskutovalo německy, anglicky i česky mezi členy komise školské, životního prostředí, sportovní, informatické i turistické, zástupci sportovních oddílů a Modré muziky.

Poslední setkání se uskutečnilo v neděli dopoledne na radnici se členy komise pro turistiku a zahraniční partnerství. Shrnuli zde dojmy z obou návštěv. Dohodli se o představě další spolupráce.

„Obě strany se shodly na tom, že mají zájem dosavadní spolupráci prohlubovat a zapojit do ní daleko širší okruh občanů obou měst. Zkušenost ze dvou letošních návštěv v Německu i této návštěvy u nás ukazuje, že je žádoucí využívat existujících akcí a zvát na ně partnerskou stranu," shrnul dojmy z návštěvy starosta města Karel Filip.

Video-most
Vánoční trhy byly výbornou příležitostí, jak představit svá města na obou stranách. Zazněla dohoda využívat vánoční trhy i nadále. Zvláštní kapitolou, o které se živě diskutovalo, je spolupráce škol. Týká se to zejména základní školy. Ve Weldenu totiž střední školu nemají.

„Bylo by velice vhodné využít rodící se spolupráci ke zdokonalení jazykového vybavení žáků i získání zahraničních zkušeností. Komunikace by se dala vyzkoušet i na dálku pomocí elektronické pošty nebo videospojení," mínil starosta Filip. Padl i návrh, což takto zkusit videomost, v jehož průběhu třídy představí školy i svá města.

„Děti by se mohly blíže seznámit a lépe se tak připravit na osobní návštěvu jedné či druhé strany," zkonstatoval starosta Karel Filip.