Její slova potvrdila například rodina Lexova z Rakovníka či desetiletý Míra Kasík z Městečka: „Je to tu pokaždé bezvadné.“ Na akci se podílelo 59 vystupujících, z čehož bylo 12 dětí, na celkem dvaceti pohádkových stanovištích, kde malí návštěvníci Velké Bukové plnili za odměnu řadu úkolů.