Kromě stálé expozice raných děl Jiřího Anderleho přibývá na Obecním úřadě v Pavlíkově i výstav výměnných.

Pozvánka
Výstavu zahájil ředitel Rabasovy galerie akademický malíř Václav Zoubek, který hodnotí Hermanovo dílo jako překvapivě dobré, zvláště pokud přihlédneme ke skutečnosti, že vznikalo intuivně bez odborného školení.
Před návštěvníkem defilují krajinářské motivy Skřivaně, Všetat, Pavlíkova…, nechybí ani několik soch a portrétů.
Zásadním motivem Hermanovy tvorby je ovšem zdůrazněná venkovnost zdejší krajiny, zákonité propojení vesnice s přírodou.
Není divu, že autora, kterého jako jednoho z mála můžeme s paletou a štětcem ještě potkat v plenéru, přitahuje především jaro, roční období souznějící s jeho světelně budovanou malbou.

Výstavu v prvním patře pavlíkovského obecního úřadu můžete zhlédnout přibližně do konce roku.