Trávník potřebuje vláhu


„Velkou část plochy dětského hřiště tvoří travnatý povrch. Bude dosti náročné udržet trávu v dobrém stavu při suchu a současném zatížení dětmi. Toho stavu, v jakém se momentálně trávník nachází, jsme dosáhli jen díky častému zalévání, které vzhledem k rozloze znamená přibližně tři hodiny práce člověka a náročný přesun čerpadla, hadic a přívodu elektrické energie,“ opodstatňovala záměr Jana Svobodová z Občanského sdružení Naše Lány.
Dětské hřiště, jehož realizace trvala přes rok a vyšla na 1,37 milionu korun, by si tak vyžádalo nadstavbovou úpravu v podobě zavlažování. „Celou věc jsme konzultovali s odborníky. Na trávník působí několik nepříznivých vlivů současně. Okolní vzrostlé stromy zachytí velkou část deště a voda se tak při méně vytrvalém dešti na nějaké travnaté partie hřiště vůbec nedostane. Povrchové kořeny stromů navíc odčerpávají trávníku mnoho vláhy a tráva se velmi brzy vysuší. Povrch bude dětmi velmi zatěžován a hrozí tak jeho brzké poničení, které by si v budoucnu vyžádalo velké náklady na obnovu,“ vysvětlovala Jana Svobodová. Podle jejích slov by se počáteční investice do automatického zavlažování pohybovala v rozmezí 50 až 60 tisíc korun.
„ Díky sousednímu rybníku je voda pro zavlažování zadarmo a zavlažování tak bude možné provozovat se zcela zanedbatelnými náklady pouze na čerpání vody,“ dodala na závěr za sdružení Naše Lány Svobodová.