K tomu ještě mohl vyhrát digitální fotoaparát. Stačilo jen zapojit se do výtvarné soutěže na téma mikroskopy. Vznikla tak pestrá paleta maleb i kreseb žáků gymnázia i základní školy. Porota to neměla ale vůbec lehké. Musela vybrat z množství vydařených prací šest nejlepších. Fotoaparát vyhraje jen ten nejlepší. Ovšem i další pětice oceněných získá zajímavé ceny a upomínkové předměty.

Jména vítězů nelze v tuto chvíli prozradit. Ti to musí vydržet až do 21. prosince. V ten den se uskuteční slavnostní předání cen za přítomnosti starosty města a dalších významných hostů v Novostrašeckém kulturním centru.

Slavnost zpestří ke škole neodmyslitelně patřící folklorní soubor Čtyřlístek pod vedením bývalého ředitele gymnázia Bohumila Chocholy. Představí se také nově vzniklý školní pěvecký sbor pod vedením paní učitelky Jaroslavy Polákové. Jejich první veřejné vystoupení při slavnostní derniéře zmiňované výstavy si vysloužilo nadšený potlesk přítomných, protože na secvičení svého programu měli žáci se svojí učitelkou jen necelé dva měsíce.

Uspořádání výstavy inicioval profesor Václav Liška jako doprovodnou aktivitu, která může podpořit zájem mladých lidí o přírodovědné vzdělání. To vše v rámci projektu Katedry společenských věd FSv ČVUT Praha „Příprava pedagogů pro práci s nadanými studenty", který je realizován s partnerskými gymnázii v Novém Strašecí a Neratovicích.

Díky skvělé práci Ireny Smržové z novostrašeckého muzea se podařilo uspořádat působivou výstavu především ze sbírkového fondu docenta Mergla. Bez jeho exponátů by výstava nemohla vůbec vzniknout.
„Jsem přesvědčen, že vydařená výstava přinesla všem návštěvníkům mnoho nových a zajímavých poznatků," zhodnotil výstavu Richard Spiegl, ředitel novostrašeckého gymnázia.

Poděkování za realizaci výstavy patří též řediteli Muzea T. G. M. Rakovník Františku Povolnému, starostovi Nového Strašecí Karlu Filipovi a zejména duchovnímu otci celého projektu profesoru Václavu Liškovi. Mezi přítomnými hosty na derniéře nechyběla ani zástupkyně zřizovatele školy Blanka Kubíčková.

Všichni hosté obdrželi brožuru vydanou u příležitosti této výstavy. Jsou v ní popsány počátky a vývoj mikroskopů. Nalezneme zde ale i řadu zajímavých fotografií včetně přílohy „Žáci kreslí svět mikroskopů".