Dodejme, že do školy v Lubné chodí krom místních školáčků také například děti z Krakova, Krakovce, Malinové, Hvozdu či Příčiny. „Jsme základní a mateřskou školou, takže malé i velké děti jsou u nás v neustálém kontaktu. Děti plynule přecházejí z mateřinky do školy a jsou dobře seznámeny s tím, co je s přechodem do první třídy čeká,“ doplnil Jiří Aichinger.

Křivoklátsko

S počtem prvňáčků je letos velice spokojena Základní škola Roztoky. I sem se sjíždějí děti z Křivoklátska. Ředitelka Zdeňka Janečková konstatovala: „Po několika ročnících budeme mít pěknou třídu s osmnácti prvňáčky, což nás velice těší.“

V Základní škole v Roztokách je už letitou tradicí pořádat jednou měsíčně dílničku pro malé předškoláčky. „Přijede sem k nám vždy tak pět nebo šest dětí z mateřských škol a my s nimi například pracujeme na grafomotorice,“ upozornila Zdeňka Janečková.

Základní škola v Novém Strašecí očekává v září o dvacet prvňáčků méně nežli v roce loňském. Ředitel Stanislav Hajný konkretizoval: „K zápisu přišlo osmdesát pět dětí, ale 10 z tohoto počtu má odklad. Menší počet dětí nám ale v žádném případě nevadí, jsme na něj přichystáni. Budeme mít ideální počet školáků ve třech třídách.“

Ukázkové hodiny pro předškoláky jsou zde samozřejmostí. Do školy v Novém Strašecí chodí kromě místních také například děti z Rudy, Mšeckých Žehrovic nebo Třtice.

K zápisu do první třídy Základní školy v Lužné letos přišlo 22 dětí. Ředitel školy Václav Vildman je s počtem spokojen: „Bude to pěkná třída. Jelikož jsme základní a mateřská škola, tak je pochopitelné, že jsou většinou našimi budoucími žáky předškoláci z naší mateřinky. Dojíždějí k nám ale také děti z Lišan, Lužné, ale i Rakovníka–Šamotky.“

Velkou radost mají na Základní škole v Olešné. Sem letos nastoupí historicky nejvíce prvňáků. Potvrdila to i ředitelka školy Vlasta Kantoříková: „Prvního září přijde sedm prvňáčků. To nás všechny velmi těší.“ I tady žáci vědí, do čeho jdou. Znají se mezi sebou prostřednictvím sourozenců. Chodí společně na oběd a také pořádají akce dohromady s mateřskou školou.

Všichni předškoláci, kteří teď chodí do místní mateřské školky, nastoupí v září do první třídy Základní školy v Kněževsi. Potěšena je samozřejmě ředitelka Dana Vondrušková: „Bereme to jako velký úspěch a moc nás to těší.“ Tady se zřejmě vyplatila předškolní příprava. Každý měsíc tady mají děti školičku. Přichází i s rodiči tak na hodinku do školy, poznávají prostředí a hlavně se seznámí s budoucí paní učitelkou.

I když počet dětí pomalu stoupá, škola pociťuje málo dětí ve vyšších ročnících. Tady se učí například výtvarné a pracovní výchovy třídy dohromady. Škola má malou spádovost a hodně rodičů vozí děti do Rakovníka, kam dojíždí za prací.

Jana Elznicová, Šárka Hoblíková