Tento program přispívá k celkovému zlepšení podmínek života obyvatel venkova. Zaměřuje se na obnovu a úpravu zanedbaných návsí mikroregionu. O co tedy jde konkrétně? „Konkrétně se jedná o výstavbu chodníků, opravy vjezdů z místní komunikace, dále pak o údržbu a úpravu veřejné zeleně, opravy a rekonstrukce autobusových čekáren a podobně,“ upřesnil předseda sdružení Filip Celba.

Náklady

„Celkové předpokládané náklady na projekt se v roce 2008 vyšplhají na 833 tisíc korun. Z vlastních zdrojů může mikroregion projekt pokrýt necelou třetinou, a to částkou 333 200 korun,“ uvedl důvod dotace manažer projektu Pavel Souček. Realizace projektu je naplánována na březen roku 2008 a dokončení by mělo probíhat koncem roku 2008. Obsah projektu se skládá z několika částí a aktivit, neboť každá obec mikroregionu Balkán potřebuje investovat a zapracovat na něčem jiném.

Činnosti v obcích

V Pavlíkově by měla pokračovat výstavba chodníků pro chodce, Slabce se v místní části Kostelík zaměří na úpravu prostranství u budovy hasičárny a elektrickou instalaci. Ve Skupé bude větší pozornost věnována úpravě a údržbě veřejné zeleně. Panoší Újezd si klade za cíl obnovit veřejné prostranství v lokalitě Vršek pomocí terénních úprav, Všetaty se pro změnu zaměří na rekonstrukci autobusové čekárny a mají v plánu koupit novou a Malinová se stejně jako Panoší Újezd zaměří na rekonstrukci veřejného prostranství ve spodní části obce. Krakov chce zrekonstruovat prostranství u budovy obecní knihovny, u které chce vyměnit stará okna za nová. Hracholusky chtějí nechat oplotit budovu obecního úřadu a zrekonstruovat prostranství okolo něj. Krakovec provede úpravu kolem potoka a Hvozd zkvalitní a opraví vjezdy z místních komunikacích.

Cíle projektu

„Dojde k celkovému zlepšení vzhledu obcí. Lidé budou moci konečně chodit po bezpečných chodnících,“ citoval manažer projektu Pavel Souček. Náves je pro mnoho vesnic jejich vizitkou a také hlavním dějištěm všeho. Vždyť na ní najdeme ve většině případů školy, obecní úřady, hospody, pošty a konají se zde různé kulturní akce, jako jsou různá představení a mnoho dalšího. Nehledě na to, že přes náves vedou většinou hlavní silnice a pohled na upravenou vesnici je jistě mnohem lepší, než pohled na zdi zarostlé kopřivami.