Balkánští v současné době zahájili výběrová řízení, ale také již shánějí peníze od finančních ústavů a řeší otázku, kdo bude čistírny odpadních vod následně provozovat.

„Musí být předem rozhodnuto, kdo a jak bude čistírny odpadních vod v obcích provozovat. Dále také musí být zajištěná finanční spoluúčast. A to vše do podepsání smlouvy," informoval Pavel Souček, předseda mikroregionu Balkán. Ten zároveň zmínil, že již finanční poradkyně oslovuje finanční ústavy o možnosti úvěru pro obce.

„Ta poté předloží starostům tři nabídky a oni si vyberou. Vše bude pro každou obec individuální, jako například kolik budou moci splácet, jak dlouho a podobně," řekl Rakovnickému deníku předseda Pavel Souček.

Kromě toho Balkánští obdrželi od Středočeského kraje dotaci na spolufinancování výstavby čistíren odpadních vod a kanalizací, a to ve výši dva a půl milionu korun.

V předchozích týdnech se také ve zmíněných pěti obcích uskutečnila jednání ohledně kanalizačních přípojek.

„Nabídlo se jim zpracování dokumentace včetně vyřízení územního souhlasu od plzeňské firmy Sudop. Lidé by se tak nemuseli vůbec o nic starat. Vše budou mít dotyční kompletně zpracované a vyřízené a budou tak moci budovat pouze přípojku," komentoval Pavel Souček a ještě dodal, že pokud občané nebudou s touto možností souhlasit, budou si muset vše zajistit sami.