Ředitelka Domova seniorů v Novém Strašecí Miluše Jůnová vysvětlila: „Bude v našem Alzheimercentru přednášet novou koncepci péče o klienty s demencí. Tuto koncepci jsme totiž převzali od partnerského domova St. Bilhildise v Mainzu, kde jsme byli na pracovní cestě."

Cíl návštěvy

„Program návštěvy Barbary Romero u nás byl sestaven v souvislosti s navázáním partnerského kontaktu s domovem St. Bilhildise v Mainzu," upozornila Miluše Jůnová.
Sestává z několika bodů.

1. Aplikace konceptu SET – (Selbsterhaltungstherapie)
„Koncept SET je založen na třech pilířích, které jsou zvláště důležité zejména ve využívání zachovaných zdrojů a emocionální stabilizace lidí s demencí," upozornila Miluše Jůnová. Koncept terapie sebezachování je vyučován a prosazován od roku 2001 v Alzheimer-terapeutickém centru (ATZ), Neurologická klinika Bad Aibling.

2. Dvoudenní seminář teorie a praxe pro pracovníky přímé péče v Alzheimercentru Pohoda (management, sociální pracovnice, sociální pedagog, ergoterapeut, aktivizační pracovník, pečovatelé)

3. „Individuální rozhovory s pracovníky a uživateli Alzheimercentra," doplnila Miluše Jůnová.

4. Implementace konceptu Selbsterhaltungstherapie do přímé praxe v Alzheimercentru Pohoda, ověřování výsledků, výstupy.

5. „Spolupráce v rámci konceptu s partnerským domovem St. Bilhildise v Mainzu," zdůraznila Miluše Jůnová.

Harmonogram
Rakovnický deník zajímal program návštěvy známé psychiatričky v České republice. „Její přílet očekáváme 28. ledna kolem jedenácté hodiny dopolední do Prahy. V půl jedné už by měla u nás v Domově seniorů obědvat. O hodinu později ji čeká kompletní prohlídka našeho zařízení a seznámení s problematikou obou poskytovaných sociálních služeb, seznámení s projektem „reminiscenční zahrady" a plánovaného propojení s konceptem SET," popsala Miluše Jůnová.

V 17 hodin by měla navazovat diskuse odborných pracovníků s Barbarou Romero o implementaci konceptu v Alzheimercentru Pohoda a plánování elementárních kroků dalšího vývoje zavádění SET do praxe v Alzheimercentru Pohoda.

Na druhý den je od osmi hodin připraven seminář na téma: Využívání zachovaných zdrojů a emocionální stabilizace lidí s demencí (účastníci – management, sociální pracovníci). „Ve čtyři hodiny odpoledne bychom pak měli vyjet na návštěvu hradu Křivoklát s prohlídkou a večeří," upozornila také Miluše Jůnová.

30. ledna čeká Barbaru Romero mezi devátou až jedenáctou hodinou dopolední praktická implementace proběhlého semináře do praxe s uživateli služby. „Po obědě pojedeme s paní doktorkou do Prahy, kterou si bude moci trochu prohlédnout. V pět hodin ji pak doprovodíme na letiště," dodala ještě Miluše Jůnová.