Už ve středu 8. února nabude právní moci Rozhodnutí o umístění přístavby Rabasovy galerie, která vyvolala po oznámení záměru kontroverze a vznikla proti ní i petice. „Projektant by měl do devadesáti dnů vytvořit projektovou dokumentaci pro stavební povolení, teoreticky by do konce roku mohl být vybrán dodavatel stavebních prací,“ uvedl Václav Švenda, krajský radní pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu.

Cílem projektu je očištění památkově chráněného domu se synagogou od novodobých stavebních zásahů, zpřístupnění jeho unikátních sklepů a adaptace většiny sálů na výstavní prostory splňující současné muzejní standardy.

Aby tyto plány mohly být uskutečněny, musí se všechny komunikační trasy a technické prostory zřídit mimo historický objekt. Proto záměr zahrnuje i novostavbu vedlejšího domu, přes který povede vstup do galerie, bude v něm i technické zázemí, depozitář, schodiště a výtah.

Spojnici mezi pokladnou a domem bude zastřešovat skleněné předsálí sloužící jako multifunkční sál. Pod ním v úrovni sklepů vzniknou toalety, šatny a další technické zázemí.

Cílem jsou energetické úspory

Také druhý objekt spravovaný Rabasovou galerií, Nová síň pod Vysokou bránou ve Vysoké ulici, se chystá na úpravy. Jejich cílem jsou energetické úspory. „V současné době je připravována žádost o dotaci, se zahájením prací počítáme v příštím roce,“ konstatoval Švenda.

Zpracovává se rovněž architektonická studie pro projekt na rekonstrukci stávajícího a stavby nového depozitáře v Senomatech. V plánu je i snížení energetické náročnosti budovy Městského muzea v Novém Strašecí, kde aktuálně probíhá sběr dat pro výběrové řízení na zpracovatele projektové dokumentace.

„Ještě chystáme rekonstrukci a vybudování nové expozice Památníku Joachima Barranda ve Skryjích. Nyní probíhá výběr objektu a ladí se architektonická studie,“ připomněl Švenda.

Kraj zamýšlí také kompletně zrekonstruovat přístavbu rakovnického muzea, kde se v současné době nachází pokladna a zázemí pro návštěvníky. „Zatím vybíráme architekta a komunikujeme s památkáři,“ připomněl Švenda.

Barokní zámek v Olešné čeká oprava střechy, na kterou podle krajského radního přispěje třímilionová dotace ze Středočeského fondu kultury a obnovy památek.

Loni bylo otevřeno nové muzeum v Lánech

Několik památek, které má ve správě rakovnické muzeum T. G. Masaryka, prošlo opravami už v minulém roce. Na konci loňského jara bylo slavnostně otevřeno Muzeum Alice G. Masarykové a Českého červeného kříže v Lánech, ve stejné době byl zrekonstruován strop výstavního prostoru v mansardě rakovnického muzeu.

Opraven byl i objekt Galerie Samson Cafeé, opravu financovalo město Rakovník, které je jeho majitelem.

Na podzim došlo také k rekonstrukci střechy Pražské brány, která byla poničena vichřicí, a to za tři čtvrtě milionu korun.