Pochod Barrande a trilobit 2014 pro ně již tradičně připravil Klub českých turistů v Rakovníku v režii paní Ivety Folbrové.

Pro děti i rodiče byly připraveny vlastním značením trasy na 5, 8 a 16 km.

Za účastníky procházky popsala Marie Círová ze Senomat: „Pro děti byl připraven kvíz, při kterém si mohly vyzkoušet, nebo se naučit, něco o samotném panu Barrandovi, turistických značkách, o Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko, nebo jak znají zvířátka nebo rostliny."

Na konci pochodu si mohli všichni zasoutěžit s Domem dětí a mládeže Rakovník na šesti stanovištích dovednostních úkolů.
Na připraveném ohništi si turisté opékali vuřtíky a klobásky.

Barrande a trilobit v číslech:

Na trasy se vydalo celkem 178 pochodujících.
Akce se zvládla pod vedením Ivety Folbrové a 36 pomocníků – pořadatelů.