Za pořadatele Občanské sdružení Kostelík konkretizoval Radim Perlín: „Letos jako první přijel do Kostelíka profesor Miroslav Bárta, ředitel Egyptologického ústavu a známý odborník nejen na dějiny starověkého Egypta. Vyprávěl o posledních objevech v lokalitě Abu Sír ve známém pyramidovém poli a pohřebišti na přelomu dynastií v Egyptě."

Radim Perlín upozornil, že se vyprávění soustředilo na období okolo roku 2500 před Kristem, tedy na období Staré říše v Egyptě s tím, že Miroslav Bárta na příkladu vývoje egyptské společnosti, kultury, ekonomiky i způsobu vládnutí doložil dramatické změny společnosti. „Tyto proměny starověké společnosti také souvisí se změnami klimatu a s tím spojenými ekonomickými důsledky pro celou egyptskou společnost," popsal Radim Perlín a upozornil, že Miroslav Bárta svým poutavým vyprávěním doložil, že moderní egyptologie již zdaleka není zaměřena pouze na objevování starých hrobek a celých nekropolí, ale v jeho týmu pracuje celá řada dalších odborníků od statiků, techniků, kartografů, přírodovědců a dalších profesí, které se podílejí na výzkumu v Egyptě a dokumentují tak jednotlivé společenské změny ve starém Egyptě.

Přednášce v příjemném prostředí kaple soustředěně naslouchalo dvaapadesát diváků, kteří se v jednotlivých dotazech zajímali o další a další podrobnosti ze života starých Egypťanů. Dotazy směřovaly od pohřbívání běžných obyvatel Egypta, přes počet obyvatel starověkého Egypta až na velmi profesionální dotazy na rodovou příbuznost tří královen jménem Chentkaus. „Již se těšíme na další přednášky. Například v sobotu šestého srpna do Kostelíka přijede jeden z významných sportovních potápěčů Luděk Slach, který bude mluvit o světě pod mořskou hladinou," připomněl Radim Perlín.

V sobotu 3. 9. bude již po několikáté v kapli vystupovat Eduard Stehlík, známý vojenský historik. Jeho letošní téma bude zaměřeno na budování válečného opevnění. Všechny přednášky se konají vždy od 16 hodin.