Vedení města si od rekonstrukce plaveckého bazénu slibuje zlepšení estetického a hygienického komfortu tohoto zařízení. Zároveň by navíc mělo dojít k úsporám v energetických výdajích. Opravy plaveckého bazénu započaly už před několika lety opravou střechy. V letošním roce je na řadě takzvaný podhled. Celkové investice by se měly pohybovat okolo 6 milionů korun bez DPH.

Odbor správy majetku nechal na základě usnesení rady města už v loňském roce vypracovat diagnostický průzkum konstrukce střechy a realizační projektovou dokumentaci sanace její betonové konstrukce. Na základě výsledků tohoto průzkumu je kromě ošetření betonové konstrukce nutné odstranit i současný podhled, který je již naprosto nevyhovující. S tím jednak souvisí výměna osvětlení a nainstalování nové zateplovací vrstvy do prostoru mezi střechou a podhledem a jednak pořízení nové klimatické jednotky, která sníží relativní vlhkost u stropního prostoru. Tímto krokem by se měla prodloužit životnost celého střešního systému. Město se proto na základě tohoto zjištění rozhodlo podhled zcela zrekonstruovat.

„Bylo by neekonomické odstraněný stávající podhled umístit opět na střešní konstrukci,“ komentoval věc mluvčí rakovnické radnice Jan Polák. O zpracování projektové dokumentace se postará firma Betonstav z Teplic, která bude spolupracovat s firmou Stavoklima z Českých Budějovic.
Ta bude mít na starosti právě klimatizační systém. Projektová dokumentace vyjde město na bezmála 220 tisíc korun. „Celková rekonstrukce by se mohla pravděpodobně uskutečnit v letošním roce, a to v období června – srpna, kdy bude provoz možno realizovat prostřednictvím venkovního bazénu. Tím by nedošlo k finančním ztrátám na jeho výdělku,“ upřesnil informace Jan Polák.