Podle radnice by se však měla společnost výhradně starat o zimní a letní údržbu komunikací včetně jejich oprav.

„Všechny ostatní provozy spravuje v rámci své další činnosti,“ sdělil novinářům mluvčí rakovnické radnice Jan Polák, který ihned dodal: „Z důvodu 'očištění' společnosti od všech vedlejších činností a možné budoucí privatizaci dochází k postupnému oddělování ostatních provozů. Na základě zveřejněného záměru pronájmu rozhodla rada města pronajmout areál Tyršova koupaliště panu Marcelu Bechyněmu za minimálně roční nájemné stopadesát tisíc korun. Nabídku na pronájem koupaliště podal pouze jeden podnikatelský subjekt.“

Rada města se následně zabývala otázkou, co a jak s bazénem, jehož provoz je neekonomický. „Rada rozhodla o oddělení Plaveckého bazénu města Rakovník formou zřízení nové příspěvkové organizace, která bude zabezpečovat pouze provozování plaveckého bazénu,“ sdělil Polák.