Mé sobotní ráno začíná tím, že jdu krátce po deváté hodině ranní splnit svoji občanskou povinnost a vhodit ten "svůj" volební lístek do volební urny v Rabasově galerii v Rakovníku.

Do ulice je vjezd zakázán neboť se zde pracuje na její obnově a tak cestou potkávám točící se couvající auta jejichž řidiči sem jaksi "zabloudili." Uvnitř galerie mě s už vítá usměvavá komise. Některé členy poznávám, ale sedí tu i zcela nové tváře. Předsedkyní komise je tu Jarmila Sokolová, která mě informuje: "Lidé chodí průběžně, ale stejně docházka voličů zatím vypadá dosti špatně."

K novým tvářím patřídevatenáctiletá studentkaLucie Zigmundová: "Jsem tu poprvé a líbí se mi tady. Myslela jsem si, že tu budeme jen sedět, ale musím říci, že tu i docela zábava." Další mladou členkou komise je zde devatenáctiletá Michaela Procházková: "Jsem tu už potřetí. Pořád se stejným kolektivem, tedy až na pár výjimek. Musím, ale říci, že z mého pohledu zatím letos k volbám přišlo méně lidí nežli v loňském roce."

Hned po mě vstupují do volební místnosti manželé Ludmila a Zdeněk Vajcovi z Rakovníka. Ptám pana Vajce nevynechal volby: "Jsem šťasten, že nastala doba, kdy lidé mohou veřejně vyjádřit svůj názor. Na všem je vidět úplně jiný duch, nežli vládl v tomto státě dříve. Je to vidět na úpravách domů, v kultuře, výstavbě měst…Tomuto režimu hluboce fandím a doufám, že vydrží."

Usedám do auta a mířím do Nového Strašecí. Tady si vybírám volební okrsek sídlící na městském úřadě na náměstí. Je kráce před desátou hodinou ranní a dozvídám se, že od pátku zatím sem přišlo odvolit třicet procent potencionálních voličů. "Nejstarším voličem je tady zapsán dvaadevadesátiletý pán. Ten tu byl hned ráno mezi prvními," shodli se členové komise.

K volební urně v Novém Strašecí přišel mimo jiné i Jan Černý: "K volbám jsem přišel proto, protože chvi, aby vyhráli ti, které volím." Potkala jsem tu také Pavla Knoblocha, který na téma volby uvedl: "Zajímá nás dění ve městě. Volím proto, že chci, aby na radnici byli rozumní lidé, kteří město povedou dobře a nezáleží na tom, ze které politické strany budou. Rád bych aby Nové Strašecí vzkvétalo."

Další zastávka je v obcu Ruda. Tady je předsedkyní volební komise Petra Kratochvílová, která kostatovala, že volební účast je opět, tak jako vždy moc pěkná. Je po desáté hodině ranní a svůj volební lístek vhodilo do urny v Rudě už skoro 44 procent voličů.

K volbám přišeldokoncei nejstarší,sedmaosmdesátiletýobčanRudyMiloslav Žítek. "Tihle nejstarší voliči, třeba i zdravotně handicapovaní k volbám přijdou, ale ti mladí…darmo mluvit," dodaly ještě členky komise.

Do obce Hřebečnky přijíždím krátce před druhou hodinou odpolední. Předsedkyně komise Jindra Skleničková popisuje:" Docela nám ten čas tady utekl. S účastí voličů na volbách jsme tady docela spokojeni. Přišly jich tak dvě třetiny."

Od žen v komisi se dozvídám, že se během voleb narodil v Hřebečníkách nový občánek. "Přišel pan Schejbal, žejeho partnerka volitnepřijde, že je v porodnici. Měl obrovskou radost. Narodil se jim totiž syn," smály se ženy v Hřebečníkách.