Za spolupořadatele Andromédu poděkovala Lenka Petříčková: „Těší nás, že Koncert pro Andromédu k nám za ta léta přivádí již důvěrně známé tváře. Jsou to nejenom rodiče, babičky, dědečkové a tety vystupujících dětí, ale i příznivci naší práce, kteří si přišli užít bohatý program, který si pro nás děti ZUŠ se svými učitelkami připravili."

Letošní program uváděla Johana a Markéta, která svým osobitým kouzlem představovala jednotlivá vystoupení svých spolužáků.

V bohatém programu se vystřídaly děti od těch nejmenších předškoláčků až po žáky nejstarších ročníků. „Viděli jsme krásné tance žákyň tanečního oboru, smyčcový soubor nejmladších houslistů zahrál vánoční koledy, slyšeli jsme vytříbený zpěv žákyň vyšších ročníků pěveckého oboru, společně se svou paní učitelkou zahráli na akordeony Martin a Barbora a v neposlední řadě potěšilo všechny návštěvníky vystoupení pěveckých sborů Benjamínek a Perličky," popsala Lenka Petříčková s tím, že Andromédu velice těší, že spolupráce se ZUŠ má dlouholeté trvání.

„Děkujeme tímto za laskavou podporu paní ředitelce Libuši Podané a všem učitelkám, které se svými dětmi připravují tak krásná vystoupení. Měli jsme radost, že lidé odcházeli z koncertu s krásným pocitem a s úsměvem na tváři.," zdůraznila Lenka Petříčková.

Čistý výtěžek dosáhl částky 5 815 korun. „Děkujeme všem účastníkům za podporu naší práce. Je příjemné vědět, že se setkáváte s lidmi, kteří nám rozumí," zdůraznila Lenka Petříčková.

Radost má také z toho, už dva roky jedou ve Velké Chmelištné chráněné dílny. „Od prvopočátku jsme vytvořili na čtyřicet pracovních míst. Nehovořím jen o chráněných dílnách, ale jsou to převážně místa na dobu určitou," upřesnila Lenka Petříčková. Snaží se pomáhat lidem nejen se zdravotním postižením, ale i těm, kteří jsou dlouhodobě nezaměstnaní, nebo ve věku nad padesát let, nebo mladí lidé. „Nyní k nám například jezdí dva mladí sourozenci Hanička a Petr až z Berouna. Nemohli sehnat zaměstnání, a tak jsme jim prostřednictvím úřadu práce pomohli. Prý jsou tu spokojeni a šťastni," popsala Lenka Petříčková. Od pondělí do pátku bydlí a pracují ve Velké Chmelištné a na víkendy jezdí domů.

„Také tu třeba pracuje další mladá dívka, Verunka z Rakovníka. Všichni tři u nás dělají to, co je právě potřeba v chráněných dílnách. Dívky pomáhají s úklidem v kuchyni, zalévají zeleninu na zahradě. Petr se stará o zvířata, pracuje v dílně, na zahradě. Jsou to šikovní lidé. Jsme rádi, že je máme," popisovala Lenka Petříčková.

Společenství Androméda by rádo pomohlo více lidem, prací v chráněných dílnách. „ Ale firma, která nám slíbila, že nám v tom pomůže, doposud vypracovává metodiku práce a až ji budou mít hotovou, tak slibují, že navýší práce, které my chceme poslat dál mezi lidi, jako práci domů. Je o ni obrovský zájem. Hlásí se nám lidé ze všech tří krajů, kde jsme ve spádové oblasti, tedy i z Plzeňského, Ústeckého," upozornila Lenka Petříčková. Se zájemci je zatím Androméda v kontaktu po telefonu či za pomoci e-mailu. „Čekáme na to, abychom mohli lidem pomoci vydělat si nějakou tu korunu," dodala Lenka Petříčková.