Jde o nenápadnou novelu v rozsahu pěti stran, ale její dopady by byly drastické.

Proti novele se postavila i iniciativa Stop přehradě, k níž se hlásí i mnohé obce podél řek. „Obojí přitom koncepčně řeší strategický dokument s názvem Plán hlavních povodí odsouhlasený vládou v polovině května, který byl v loňském roce veřejně projednáván a prošel zákonným posouzením,“ zdůraznil koordinátor iniciativy Stop přehradě Jan Beránek.

Vláda
Vláda se při středečním projednávání sporné novely vodního zákona měla rozhodnout téma odložit o dva měsíce. Jan Beránek rozhodnutí vlády odložit projednání novely vodního zákona uvítal. Zároveň ale kabinetu vyslal za občany jasný vzkaz: „Vítáme dnešní rozhodnutí vlády. Upozorňujeme ale, že skryté vyvlastňování, diktování přehrad a stavebních uzávěr bez souhlasu obcí a občanů je třeba definitivně odmítnout.“

Bez diskuse
Navrhovaná novela se od schválené koncepce odklání a v rozporu s ní by dala vládě nebývalé pravomoci. Bez diskuse s dotčenými obcemi a dalšího posouzení by mohla pouhým nařízením vyhlásit lokality, kde bude vyhlášena stavební uzávěra kvůli budoucím přehradám. Jak ukázaly loňské záměry ministerstva zemědělství, mohou být takových obcí stovky. Kromě toho chce novela zavést povinnost majitelů doslova strpět na svých pozemcích výstavbu a provoz přehrady nebo jiného zařízení ještě před tím, než by tento pozemek vůbec stát vyvlastnil.

„Principy navržené v novele jsou v rozporu s koncepcí vodního hospodářství, která byla projednána s občany a schválena letos v květnu. Nyní se ministerstvo zemědělství snaží oživit svoji původní představu o tom, že dvě stovky přehrad a stavební uzávěry v mnoha obcích může vláda prostě nadiktovat svým usnesením. Nejsme proti ochraně proti povodním ani ochraně vod, naopak, jde nám o to, aby se stát řídil principy šetrných opatření a nebetonoval dále zbytečně krajinu. Chceme, aby byla upřednostněna přírodě blízká opatření, jak je navrhuje i evropská rámcová směrnice o vodách,“ dodal Jan Beránek, který se dále v jednom ze svých prohlášení vyjádřil takto: „Předložená novela je protiekologická, protidemokratická a snad i protiústavní. Mohla by poškodit stovky obcí stavebními uzávěrami. Umožnila by vtrhnout na cizí pozemky a začít tam stavět.“

Dodejme, že proti novele vodního zákona, jejímž spoluautorem je kromě Petra Gandaloviče i Martin Bursík, se ostře postavila legislativní rada vlády. „To, co navrhovalo ministerstvo, nás vede k další diskusi a na tu potřebujeme čas. Takže jsme projednávání zákona na dva měsíce přerušili,“ řekl médiím k této problematice premiér Mirek Topolánek.