„Lodní doprava neohrozí středočeskou krajinu, Berounka byla vyřazena ze seznamu vodních toků ke splavnění,” napsal senátor Zdeněk Hraba.

Proti splavnění dolního toku řeky Berounky, o kterém se hovořilo desítky let, bojovaly i některé obce a také ochránci přírody. V případě, že by bylo totiž rozhodnuto realizovat splavnění, muselo by dojít k odbagrování dna koryta řeky, která si jako jedna z mála zanechala původní ráz.

splavnění dolního toku řeky Berounky

V souvislosti se splavněním řeky Berounky se v minulosti počítalo s vybudováním vodní nádrže na říčce Javornice, a to kvůli regulaci vodní hladiny. Hráz v údolí říčky měla dosahovat výšky 38 metrů a studie vznikla v roce 1978. Hráz by zde i tak ale mohla vzniknout. O její realizaci se začalo totiž mluvit v souvislosti se suchem a nutnosti zadržování vody v krajině. Nádrž by sloužila také i zemědělcům.