Rakovnicko by se i dle mého laického názoru asi těžko obešlo bez porodnice…

Důležitost této porodnice v Rakovníku je dána místem, kde se nachází, do určité míry odlehlostí ostatních nemocnic. Velkou roli zde hrají dojezdové vzdálenosti, které jsou stanoveny. Rakovnicko je rozlehlou spádovou oblastí a je zda řada míst, která jsou především v zimních měsících velmi těžko přístupná.
Speciálně pokud jde akutní medicínu, a do ní porodnictví spadá, je třeba vždy dojet včas.
Také je zde opodstatněná kvalitou péče, kterou může poskytovat. Rakovnická porodnice je na velmi dobré úrovni. Jednak pokud se týká o péči o ženy v těhotenství, jednak v době mnohých těhotenských komplikací, které vyžadují hospitalizaci. Také tu tady dokážeme kvalitně poskytnout. A potom tu jsou samotné porody.

Oproti loňskému roku se vám opět zvýšil počet porodů…

Celkový počet byl 400. Celostátní propad porodnosti máme za sebou. A mohlo by jich být i více. Kapacitně jsme na to připraveni. Kvalita porodnické péče je u nás na velmi dobré úrovni.

Rodit do Rakovníka jezdí i maminky z jiných koutů republiky…

Ano. Jednak přijedou rodit tam, kde už jednou rodily a byly spokojené. Pak tu máme také vazby rodiček na jednotlivé lékaře, a když to jde a je to časově možné, tak prostě k porodu přijedou tam, kde jim to vyhovuje. No a další věc je, že se to tak prostě přihodí. Maminka si myslí, že je dost času. Do porodu má mít ještě deset dní, a tak přijede na Rakovnicko na rekreaci na chatu a pak to náhle na ni přijde.
Ceníme si toho, když si naši porodnici maminky vyberou a jsou zde spokojeny. Dnes mají možnost si vybírat. Rodí jednou, dvakrát za život, a tak si prostě vybírají, kde budou rodit. Například přes internet. Proto máme v naší porodnici vyhrazeny dny, kdy rodičkám ukazujeme porodní sály a pořádáme předporodní kurzy.

Nabízíte i určitý komfort…

Ano. Při počtu porodů – za rok nám vychází průměrně tak do dvou porodů za den. Takže rodička má pro sebe porodní sál, porodní asistentku a lékaře. Což v jiných porodnicích, kde mají například deset porodů za 24 hodin, nelze. Tam pak pochopitelně vznikají ty tolik diskutované neosobní vztahy a prostředí.

Jaký je váš názor na otce u porodu?

Z těch 400 porodů, které jsme v naší porodnici v loňském roce měli, bylo 164 s otcem u porodu. Já si ale nejsem jistý, zda jsou tam ti tatínkové rádi. Jsou naprosto jednoznačně pod velkým sociálním tlakem. A to nejen ze strany rodičky, ale i svého okolí. Padaly by otázky: „Tys nebyl ženě u porodu? Jak to žes tam nešel?"
Musím zdůraznit, že porod je pro pro ženu velký diskomfort.
Je řada otců, kteří s rodičkou přijdou a jsou s ní do té doby, nežli k porodu dojde. Psychicky ji podpoří, namasírují záda. Pak ale odchází. Právě tak, jak tomu bývalo v dobách minulých. Mužský byl v době porodu poslán do kuchyně, aby přikládal a uvařil dostatek horké vody. Ve vedlejší sednici žena dítě povila a pak bylo tatínkovi přineseno ukázat. To bylo rozumné.

Určitě sledujete nové trendy v porodnictví. Dají se aplikovat i v Rakovníku?

Vždy můžete aplikovat to, co je nové a moderní, když to umíte. Na druhé straně mi jde vždy především o to, aby to bylo zároveň i racionální. Že by ale v současné době byly nějaké zlomové trendy, to nejsou. Děláme tady to, co je pro nás samozřejmé, a to je vlídný a empatický přístup k rodičce. O naší porodnici já říkám, že je rodinná. Matka přichází do klidného prostředí. Málokdy se stane, že by rodily dvě ženy paralelně, má pro sebe poměrně velké soukromí a komfort. Velmi dobře vybavenou porodnici, jak přístrojově, tak personálně. Naše porodní asistentky jsou středního věku, zkušené. Jsou tu proto, aby rodičkám pomohly. Já osobně maminkám říkám: „Náš zájem je, abyste dobře porodila své zdravé dítě! Všechny naše rady a všechna naše činnost k tomu směřují."
Když z tohoto vycházíme, tak se samozřejmě porodnické úspěchy v naší porodnici dostavují. To je moderní porodnický trend.
A propo: já velmi nemám rád výraz „přirozený" porod. Ať mi někdo řekne, jaký porod je nepřirozený! Porod je přirozený děj, pokud normálně probíhá. A my jsme tu od toho, abychom ho v těchto mezích udržovali. Když se pak přeci jen někde něco zlomí – a v porodnictví se to může zlomit v minutách i desítkách vteřin – pak je třeba kvalifikovaně zasáhnout. Mít kvalifikovanou pomoc kdykoli k dipozici, což my zde v Rakovníku máme. Například máme speciální sál na císařské řezy, který je trvale připraven v areálu porodních sálů. Takže mi z porodního boxu přejedeme přes chodbu vedle a jsme na operačním sále a můžeme začít s císařským řezem. Naše porodnice je tedy moderní, kvalitní a držíme se světových trendů, které jsou racionální.

Některé maminky se dnes určitě pídí po možnosti bezbolestného porodu…

Samozřejmě, že bolest dokážeme odstranit tím, že se dají rodičce preparáty, které v podstatě zmírní vnímání bolesti. Pokud si to rodička přeje, tak naše anesteziologické oddělení tuto možnost poskytuje. Jsou i preparáty, které ztlumí vnímání bolesti, uvolní porodní cesty, takže se porod zkrátí. My jsme tu od toho, a ty možnosti máme, abychom ten porod zkrátili a usnadnili, abychom bolestivost snížili. Nicméně každé pro má i své proti. Existují i komplikace s tím spojené a já osobně považuji za rozumnější se tomuto vyhnout. Narození dítěte je pro ženu odměna za porodní bolesti, na které se poměrně rychle zapomíná. Jsme tu proto, abychom rodičkám ulevili, abychom jim pomohli, ale upřímně řečeno: bezbolestný porod neexistuje. Dnes rodičky na jedné straně volají po tom, že chtějí rodit přirozeně, ale s tou podmínkou, aby je to nebolelo… To je ale velký protiklad. Slyšíme často: „Prosím vás, dejte mi něco, aby to bylo rychle a aby to nebolelo!" Už v bibli je ale napsáno: „V bolestech roditi budeš."

Jaké jsou Rakovničanky coby rodičky?

Jako všechny ostatní. Každá matka, která porodí dítě, je statečná, hrdinka. Na druhé straně každá z nich má práh bolestivosti jiný. Především si ale myslím, že záleží na přístupu jejího okolí během porodu. Pokud se o ni nikdo během porodu nestará, nehovoří s ní, může se dostat do velkého stresu. Pokud ale má určitou vazbu důvěry s porodní asistentkou a porodníkem, pak porod probíhá zcela jinak. Svoji roli hraje také prostředí, ve kterém rodí. V klidovém prostředí se zcela jistě přivádí dítě na svět lépe než tam, kde vedle křičí jiná rodička…

U nás možnost vytvořit si dobré psychické vazby existuje. Rodička zná prostředí, ve kterém rodí, neboť jim umožňujeme, aby je poznaly už před porodem během předporodních kurzů. Navštíví porodní sál, kde jim vše vysvětlíme, kde jim poskytujeme relaxační možnosti jako je vana, sprcha, míče, ribstoly. Když si přeje vůně, tak může mít aromaterapii. To vše je k dispozici a pokud se vytvoří tato pozitivní vazba mezi rodičkou a porodníkem, tak si myslím, že porod probíhá v mnohem lepším psychickém vztahu a komfortu a i se na něj dobře vzpomíná.

Vzpomenete na nějaký zajímavý zážitek, který vás v rakovnické porodnici potkal v loňském roce?

Zlomového se nic nepřihodilo. Porodnictví je dvoustranné, kdy člověk musí zachovat profesionální přístup, ale na druhé emotivní situace jsou. Když je třeba u porodu matka, která dvakrát přišla o dítě při větším potratu, tak na to se nedá zapomenout. Jsou situace, kdy vygraduje vztah dvou lidí, kteří jsou u porodu, myšleno novopečená maminka a tatínek. I když, jak už jsem naznačoval: účast otce u porodu je poněkud sporná, neboť porod je velký diskomfort pro rodičku. Já to vždy přirovnávám k situaci, kdy chlap v létě stěhuje uhlí do sklepa. Je upocený, špinavý, utahaný a jeho žena stojí u dveří a utírá mu čelíčko se slovy: „Ty se nadřeš, ty můj chudáčku!" Není to samozřejmě totéž, ale je si to velmi podobné. Žena při porodu prožívá fyzickou i psychickou zátěž a ten muž je jí určitou oporou. Jsou tam ale také tací, kteří jen nešťastně stojí. Tam tehdy vrcholí emoční situace.

Co byste vzkázal čtenářkám Rakovnického deníku?

Mějte důvěru v naši rakovnickou porodnici. Nikdo není doma prorokem, ale jsou rodičky, které když u nás porodí, říkají: „Proč jsem sem nešla už při svém prvním dítěti?" Výbornou pověst mají pražské kliniky, a proto většinou chtějí své první dítě rodit tam. S druhým už to bývá jiné a pak přijdou s tím, že kdyby to věděly, tak že by byly rodily u nás. Když hovořím o svém pracovišti, tak vím, o čem mluvím. Personálně jsme velmi dobře vybaveni. Jak porodní asistentky, tak lékaři jsou, myslím, na velmi dobré úrovni. Technicky jsme také velmi dobře vybaveni. Nemáme problémy s tím, vést porod jakýmkoli způsobem. Nevedeme porody alternativní, nevedeme porody do vany, ale pokud si to rodička přeje, máme vanu, kde může v první porodní době vyhledat úlevovou polohu. Vždy má k dispozici míč, ribstole, sprchu. Důležité je, aby byly informovány, jak porod probíhá – jak anatomicky, tak fyziologicky. Předporodní kurzy bych čtenářkám Rakovnického deníku velmi vřele doporučil. Tam se dozvědí od našich porodních asistentek věci, které jsou praktické, které jim pomůžou. Budou připraveny na to, co je čeká, jak by to asi mělo být. Pak platí přísloví: „Štěstí přeje připraveným." Jdou do prostředí, které pro ně není neznámé, ví, kde se co a jak odehrává. Pak je výsledek dobrý. S tím je spojeno i ranné šestinedělí. Maminky tady zůstávají po porodu několik dnů. Komfort, který mají naše šestinedělky po porodu speciálně na nadstandardních pokojích, je srovnatelný s velmi vyspělými porodnicemi. Tady se také opravdu nemáme za co stydět.

Počet porodů a jména – 2012:

Celkový počet porodů ⋌400
Chlapci⋌⋌214
Děvčata ⋌186
Nejčastější jména: Jakub, Tomáš, Jan, Lukáš, Matyáš, Daniel, 
Eliška, Lucie, Anna, Sofie, Nela, Tereza
Neobvyklá jména: Luisa-Maria, Erin-Olivia, Giorgia, Šimon-Mateo, Dorian-Vilem

Další informace:

Nejvyšší váha chlapce⋌4850
Nejvyšší váha dívky⋌⋌4900
Nejmladší rodička⋌ročník 1996
Nejstarší rodička⋌ročník 1971
Rodičky z Rakovníka ⋌108
Rodičky z okresu ⋌243
Rodičky z jiných míst ⋌49
Otec u porodu ⋌164