Krásná, rovná a udržovaná plocha letiště prostě láká. Jednou je to páníček s pejskem, jindy jezdec na kobyle nebo třeba budoucí mistr světa na motorové čtyřkolce. Ostatně se o tom členové Aeroklubu Rakovník i Leteckomodelářského klubu Rakovník přesvědčují téměř denně. Nic nejsou platné výstražné cedule zakazující vstup do nebezpečného prostoru. Pokud tedy vůbec vydrží na svém místě. Znáte to, co oči nevidí, srdce nepálí.
Jenže kdo z těchto přestupců (ano, zákaz vstupu na letiště vyplývá ze zákona) vůbec ví, jaké je to riziko? Kdo se zajímá o nějaká pravidla a povinnosti? Komu vadí, že se rychlostí blesku může na plochu snést k neodkladnému přistání letadlo v nouzi, nebo, že za jeho kniplem nesedí zkušený pilot, ale vyplašený žáček? Neštěstí nechodí po horách, ale po lidech, to je známá věc.
Proto se rozhodl oslovit všechny čtenáře zástupce Aeroklubu s touto výzvou:

Vážení majitelé psů, koní, terénních motocyklů a čtyřkolek!

Obracím se na Vás se žádostí o změnu lokality pro venčení Vašich psů a změnu tras pro projížďky na Vašich koních, motocyklech a čtyřkolkách mimo pozemek rakovnického letiště a to z důvodů zajištění Vaší bezpečnosti, bezpečnosti Vašich zvířat a bezpečnosti letového provozu na letišti.
Letiště Rakovník má statut veřejného vnitrostátního letiště a je součástí dopravní cesty České republiky. Od dubna tohoto roku navíc rakovnické letiště bude zpřístupněno pro provoz letadel příslušné kategorie všem státům Schengenské dohody. Pro zachování výše uvedeného statutu letiště je jeho provozovatel, kterým je Aeroklub Rakovník o.s., povinnen plnit mnoho povinností a dodržovat podmínky stanovené Ministerstvem dopravy ČR. Mimo jiné provozovatel zodpovídá za provozuschopnost povrchu pohybových ploch letiště, včetně vzletových a přistávacích drah. Údržbu těchto ploch o výměře více než 20ha provádí Aeroklub vlastní technikou a ve vlastní režii.
V posledních letech se letiště stalo oblíbeným místem pro venčení psů a to především velkých plemen. Majitel psa nebo psy přiveze autem a vypustí je k vyvenčení. Pes kromě volného pobíhání s velkou radostí a bez omezení svým majitelem, vyhrabává díry v povrchu provozní plochy letiště a to mnohdy do hloubky až 30cm (viz přiložené foto). Pro většinu letadel, která mohou rakovnické letiště používat, je takováto překážka na dráze téměř jistou příčinou k jejich možnému poškození. Navíc pilot přistávajícího, nebo vzlétajícího letadla nemá možnost včas tuto překážku, často ani psa vidět a zabránit střetu.
Podobná situace je s jezdci na koních, kteří pravidelně využívají upravený povrch letiště jako hypodrom. I v tomto případě se jedná o vážné ohrožení bezpečnosti všech zúčastněných. Navíc hluk motoru letadla může způsobit nepředvídanou reakci zvířete s nečekanou změnou dráhy jeho pohybu.
Poslední dobou je letiště využíváno i terénními motocykly a čtyřkolkami, většinou v době, kdy je povrch rozmáčený a tak pneumatiky rychle jedoucích strojů zanechávají hluboké koleje. Pro řidiče čtyřkolky není problém prudce změnit směr do osy vzletové a přistávací dráhy, tam provést hodiny, vyrýt spoustu trávy a spokojeně pokračovat dál. V těchto případech je nebezpečí o to větší, že řidiči těchto strojů nemají, vzhledem k hluku vlastního stroje, možnost slyšet hluk blížícího se letadla.
Všem těmto rizikům by mělo, mimo jiné, zabránit označení letiště příslušnými tabulemi. Před dvěma lety bylo letiště po celém obvodu označeno. Drahé tabule však posloužily zřejmě jako suvenýr a některé byly na místě zničeny. V současné době nás čeká nákladná obnova značení letiště.
Na závěr Vás ještě jednou žádám, z výše uvedených důvodů, a děkuji za dodržování zákazu pohybu po letištní ploše, včetně plochy určené pro lety Letecko - modelářského klubu Rakovník, a dovoluji si Vás pozvat na návštěvu našeho Aeroklubu (http://www.aeroklub-rakovnik.cz).

Milan Kivala
vedoucí letového provozu